Ocena wiedzy klientek salonów kosmetycznych na temat zabiegów z wykorzystaniem kwasu hialuronowego i ich wpływu na rewitalizację skóry

0
1889

STRESZCZENIE
Starzenie skóry jest naturalnym, fizjologicznym oraz nieuniknionym procesem. Współcześnie wiele kobiet dąży do zachowania młodego wyglądu. Ich wiedza na temat czynników przyspieszających oraz spowalniających proces starzenia się skóry jest coraz większa.
Kwas hialuronowy jest we współczesnej kosmetologii szeroko wykorzystywaną i cenioną substancją, ponieważ cechuje go duża biozgodność i niska toksyczność. Utrzymuje on odpowiednie nawilżenie, zdrowy i młody wygląd skóry. Występuje naturalnie w ludzkim organizmie oraz w innych organizmach żywych. Stanowi ważny element zabiegów kosmetycznych, jak i medycyny estetycznej. Kwas hialuronowy jest składnikiem preparatów stosowanych zewnętrznie, wspomagających walkę z takimi defektami skóry jak: zmarszczki, suchość skóry, utrata elastyczności i jędrności skóry, blizny, rozstępy, cellulit, oparzenia, rany.
Celem niniejszej pracy było sprawdzenie wiedzy klientek salonów kosmetycznych na temat zabiegów z wykorzystaniem kwasu hialuronowego i ich wpływu na rewitalizację skóry. Cel pracy osiągnięto poprzez przeprowadzenie autorskiej ankiety sprawdzającej wiedzę respondentek na temat kwasu hialuronowego i jego wykorzystania w terapii przeciwstarzeniowej. Analizując uzyskane wyniki można stwierdzić, że kobiety posiadają podstawową wiedzę na temat kwasu hialuronowego.

Słowa kluczowe: starzenie się skóry, kwas hialuronowy, zabiegi medycyny estetycznej, zabiegi kosmetyczne, rewitalizacja

Assessment of the knowledge of clients of beauty salons about treatments with the use of hyaluronic acid and their impact on skin revitalization

ABSTRACT
Skin aging is a natural, physiological and inevitable process. Today, many women strive to keep their young appearance as long as possible. The knowledge of women about the factors accelerating or slowing down the aging process of the skin is growing. Hyaluronic acid is a substance widely used in modern cosmetology and is one of the most valued on the aesthetic market due to its high biocompatibility and low toxicity. It maintains proper hydration, a healthy and youthful appearance of the skin. It occurs naturally in the human body and other living organisms and it is a crucial element of both cosmetic and aesthetic medicine treatments. Hyaluronic acid is a component of cosmetics used externally in preparations intended for home care. Therapies with HA support the counteraction against such skin defects as wrinkles, dry skin, loss of skin elasticity and firmness, scars, stretch marks, cellulite, burns, and wounds. Women are aware of the effects of hyaluronic acid on the skin. The aim of this study was to examine the knowledge of clients of beauty salons about treatments with the use of hyaluronic acid and their impact on skin revitalization. The study was achieved by conducting a proprietary questionnaire checking the knowledge of female respondents about hyaluronic acid and its use in anti-aging therapy. By analyzing the obtained results, it can be concluded that women have basic knowledge of hyaluronic acid.

Keywords: skin aging, hyaluronic acid, aesthetic medicine treatments, cosmetic treatments, revitalization

Agata Aleksa (1), Magdalena Rost-Roszkowska (1,2)

1. Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
M: +48 664 094 009
E: agataaleksa@wp.pl

2. Uniwersytet Śląski w Katowicach
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
ul. Bankowa 9
40-007 Katowice
M: +48 603 708 098
E: magdalena.rost-roszkowska@us.edu.pl

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2022;11(2):75-83
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2022;11(2):65-73
Sposób cytowania: Aleksa A, Rost-Roszkowska M. Ocena wiedzy klientek salonów kosmetycznych na temat zabiegów z wykorzystaniem kwasu hialuronowego i ich wpływu na rewitalizację skóry. Aesth Cosmetol Med. 2022;11(2):65-73. https://doi.org./10.52336/acm.2022.011

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj