Konkurs jako forma promocji gabinetu kosmetycznego na portalach społecznościowych

0
555

STRESZCZENIE

Istnieje wiele form promocji firmy i jej produktów możliwych do zorganizowania na platformach społecznościowych. Najpopularniejsze to: sprzedaż premiowana, program lojalnościowy, loterie promocyjne, konkursy, i choć wydają się do siebie podobne, to jednak znacząco się od siebie różnią, w szczególności w odniesieniu do wymagań formalnych.
Celem artykułu było omówienie zarysu konkursu organizowanego w formie przyrzeczenia publicznego nagrody konkursowej, wskazanie wymagań popularnych platform społecznościowych wobec organizatorów takich akcji promocyjnych, a także zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy.
Właściciele salonów kosmetycznych planujący zorganizowanie konkursu w mediach społecznościowych powinni szczególnie zatroszczyć się o jego poprawność, ponieważ wpływa to nie tylko na ich odpowiedzialność prawną, ale także na wizerunek salonu kosmetycznego.

Słowa kluczowe: konkurs, promocja gabinetu kosmetycznego, marketing online, akcja promocyjna

Competition as a form of promotion of the beauty salon on social media platform

ABSTRACT

There are many forms of promoting a company and its products that can be organized on social media platforms. The most popular ones are: premium sales, loyalty program, promotional lotteries, competition, and although they seem similar, they differ significantly, in particular with regard to formal requirements.
The aim of the article is to discuss the outline of a competition organized in the form of a public promise of reward, indication of the requirements of popular social media platforms towards organizers of such promotional campaigns, and to draw attention to the most common mistakes.
Beauty salon owners planning to organize a competition in social media should especially take care of its legal correctness, because it affects not only their legal liability, but also the public perception.

Keywords: competition, promotion policies, promotion campaign, online marketing, promotion of beauty salon

Natalia Stojanowska

Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Stojanowska
ul. Bohaterów Września 1939 r. 1/4
82-224 Lichnowy
M: +48 795 385 712
E: kontakt@stojanowska.com

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2021;10(4):113-117
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2021;10(4):195-199

Sposób cytowania: Stojanowska N. Konkurs jako forma promocji gabinetu kosmetycznego na portalach społecznościowych. Aesth Cosmetol Med. 2021;10(4):195-199. https://doi.org./10.52336/acm.2021.10.4.04

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj