Badania in vivo kosmetyków z filtrem oraz synergistycznej pielęgnacji antyoksydacyjnej

0
1237

STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono badania potwierdzające synergistyczne działanie kosmetyków z filtrem oraz pielęgnacji antyoksydacyjnej w warunkach rzeczywistych. Celem była ocena bezpieczeństwa i racjonalizacja zasadności użytkowania oraz dawkowania kosmetyków fotoochronnych. Sprawdzono tolerancję skóry oraz skuteczność działania formulacji kosmetycznych, których kluczowe składniki dobrano w taki sposób, aby minimalizować pojawiające się dermatozy.
Dokonano pomiarów poziomu nawilżenia, elastyczności, natłuszczenia, pomiaru przeznaskórkowej utraty wody oraz wartości pH skóry ochotników.
Przeprowadzone doświadczenie przyczyniło się do potwierdzenia skuteczności badanych substancji aktywnych wpływających na poprawę parametrów biofizycznych skóry.

Słowa kluczowe: krem, filtry, proces melanogenezy, pielęgnacja antyoksydacyjna, badania in vivo

In vivo research on cosmetics with a sunscreen and synergistic antioxidant care

ABSTRACT

The article presents research confirming the synergistic action of cosmetics with sunscreens and antioxidants. The aim of the study was to assess the safety and rationalize the use and dosage of photoprotective cosmetics. Skin tolerance and the effectiveness of cosmetic formulations were confirmed and the key ingredients were selected to minimize the appearance of dermatoses.
The level of hydration, elasticity, lubrication, transepidermal water loss and the pH value of skin of volunteers were measured. The conducted experiment confirmed the effectiveness of the tested active substances to improve the biophysical parameters of the skin.

Keywords: cream, sunscreens, melanogenesis process, antioxidant care, in vivo tests

Joanna Igielska-Kalwat (1,2), Ewa Kilian-Pięta (1)

1. Centrum Dermatologii Symbiosis
ul. Piękna 4
60-591 Poznań
M: +48 517 967 348
E: joanna.igielska-kalwat@symbiosis.pl

2. Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii
ul. Grabowa 22
61-473 Poznań

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2021;10(5):41-50
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2021;10(5):243-252
Sposób cytowania: Igielska-Kalwat J, Kilian-Pięta E. Badania in vivo kosmetyków z filtrem oraz synergistycznej pielęgnacji
antyoksydacyjnej. Aesth Cosmetol Med. 2021;10(5):243-252. https://doi.org./10.52336/acm.2021.10.5.05

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj