Analiza działania jednorazowego zabiegu wibroterapii na wybrane cechy skóry, skład i obwody ciała kobiet z lipodystrofią

0
1812

STRESZCZENIE
Lipodystrofia to powszechny problem występujący częściej u kobiet niż u mężczyzn. Wśród wielu metod terapii można wyróżnić miejscowo aplikowaną wibroterapię, w literaturze brak jednak wskazania jakie parametry opisujące bodziec wibracyjny wykazują optymalne efekty.
Celem pracy było wskazanie parametrów wibracji, które już po jednorazowym zabiegu wpłyną na wybrane cechy skóry, skład i wybrane obwody ciała kobiet z lipodystrofią. Przeprowadzono badania wśród 33 kobiet, które podzielono na dwie grupy i poddano jednorazowemu zabiegowi wibracyjnemu z wykorzystaniem niskich i wysokich parametrów wibracji. U wszystkich kobiet zauważono zmiany parametrów ciała.
Zabiegi wibracyjne stosowane w celu niwelowania cellulitu muszą być wykonywane w serii. Przy pojedynczym zabiegu, korzystniejsze efekty dla skóry może przynieść zastosowanie bodźca mniej intensywnego. Badania z wydłużonym protokołem obserwacji pozwolą w przyszłości wskazać, czy te korzystne efekty podlegają zjawisku adaptacji.

Słowa kluczowe: wibroterapia, cellulit, lipodystrofia, wibracja oscylacyjno-cykloidalna, korneometr, tewametr, poziom nawilżenia skóry

Analysis of the effect of a one-time vibrotherapy treatment on selected skin characteristics, body composition and body circumferences of women with lipodystrophy

ABSTRACT
Lipodystrophy is a common problem that is more common in women than in men. Among the many methods of therapy, local vibrotherapy can be distinguished. However, the literature does not indicate which parameters describing the vibration stimulus show the optimal effect.
The aim of the study was to indicate the vibration parameters which, after a single treatment, will affect selected skin features, composition and body circumferences of women with lipodystrophy. A study was conducted among 33 women who were divided into two groups and underwent a one-time vibration treatment with the use of low and high vibration parameters. Changes in body parameters were noticed in all women.
Vibration treatments used to eliminate cellulite must be performed in series. With a single treatment, the use of a less intense stimulus may bring more beneficial effects to the skin. Studies with an extended observation protocol will indicate in the future whether these beneficial effects are adaptable.

Keywords: vibrotherapy, cellulite, lipodystrophy, oscillating-cycloidal vibration, corneometer, tewameter, skin hydration level

Anna Piotrowska, ORCID: 0000-0002-9535-173X
Olga Czerwińska-Ledwig, ORCID: 0000-0003-1855-1276

Zakład Chemii i Biochemii
Instytut Nauk Podstawowych
Wydział Rehabilitacji Ruchowej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
T: +48 12 683 11 54
E: olga.czerwinska@awf.krakow.pl

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2021;10(1):143-149
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2021;10(2):79-85
Sposób cytowania: Piotrowska A, Czerwińska-Ledwig O. Analiza działania jednorazowego zabiegu wibroterapii na wybrane cechy skóry, skład i obwody ciała kobiet z lipodystrofią. Aesth Cosmetol Med. 2021;10(2):79-85. https://doi.org./10.52336/acm.2021.10.2.07

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj