Zastosowanie niskich i wysokich temperatur w kosmetologii

0
269

STRESZCZENIE
Skrajnie niskie i wysokie temperatury wykorzystywane są nie tylko w rehabilitacji, ale coraz częściej w terapiach różnych problemów klientów gabinetów kosmetologicznych.
Celem pracy było przedstawienie działania niskich i wysokich temperatur na organizm człowieka oraz efektów naprzemiennego ich stosowania w zabiegach estetycznych.
Czynnik fizykalny w postaci skrajnych temperatur wywołuje szereg reakcji fizjologicznych, takich jak: poprawa mikrocyrkulacji krwi i limfy, przyśpieszenie metabolizmu tkankowego oraz stymulacja syntezy białek podporowych – kolagenu i elastyny. Połączenie ciepła i zimna wywołuje szok termiczny dla skóry, co intensyfikuje odpowiedź biologiczno-chemiczną organizmu. Naprzemienna wazodylatacja oraz wazokonstrykcja są jednym z czynników które intensyfikują efekty zabiegowe.

Słowa kluczowe: skóra, szok termiczny, krioterapia, fala radiowa, podczerwień, białka

The application of high and low temparatures in cosmetology

ABSTRACT
Extremely low and high temperatures are used, not only in rehabilitation but more often in the treatment of various problems of cosmetology clients.
The aim of the work was to present the effect of low and high temperatures on the human body and the effects of their alternating use in aesthetic procedures.
The physical factor in the form of extreme temperatures causes a number of physiological reactions, such as: improvement of blood and lymph microcirculation, acceleration of tissue metabolism and stimulation of support protein synthesis: collagen and elastin. The combination of heat and cold causes a thermal shock to the skin, which intensifies the biological and chemical response of the body. Alternating vasodilation and vasoconstriction are one of the factors that intensify treatment effects.

Keywords: skin, thermal shock, cryotherapy, radio wave, infrared, proteins

Klaudia Lorbiecka
Unident Union Dental Spa
ul. Kochanowskiego 20 CD
51-601 Wrocław
E: k.lorbiecka@wp.pl
M: +48 730 899 791

Pełna wersja artykułu dostępna w numerze 2/2020 Kosmetologii Estetycznej.
Zapewnij sobie dostęp już dziś! Zamów w sklepie KE.
Czasopismo dostępne również w sieci Empik, na półce z prasą kobiecą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Please enter your name here