Retinoidy w profilaktyce fotostarzenia

0
2197

STRESZCZENIE
Fotostarzenie to termin opisujący zmiany kliniczne i dermatopatologiczne u osób w średnim i starszym wieku chronicznie narażonych na działanie promieni ultrafioletowych. Dotychczas przebadano wpływ wielu różnych naturalnych i syntetycznych pochodnych witaminy A w profilaktyce starzenia słonecznego skóry.
Celem pracy było omówienie wykorzystania retinoidów w profilaktyce fotostarzenia skóry. Tretinoina jest najlepiej zbadanym retinoidem o udowodnionej skuteczności klinicznej. Obiecujące wyniki badań uzyskano stosując również seletinoid G, adapalen i trifaroten. Retinoidy stosowane miejscowo na skórę wydają się być skutecznym narzędziem w walce z oznakami fotostarzenia i rogowaceniem słonecznym. Potrzebne są jednak dalsze badania kliniczne, aby potwierdzić ich skuteczność w porównaniu z innymi metodami profilaktyki uszkodzeń słonecznych skóry.

Słowa kluczowe: fotostarzenie, retinoidy, kuracje odmładzające, tretinoina, trifaroten

Retinoids in the prevention of photoaging

ABSTRACT
Photoaging is a term used to describe clinical and dermatopathological changes in middle-aged and elderly people chronically exposed to ultraviolet radiation. So far, various natural and synthetic vitamin A derivatives have been studied in order to find a treatment for photoaging.
The aim of this study is to discuss the use of retinoids in photoaging prophylaxis. Of all of the retinoids, tretinoin has been studied the most and has proven clinical effectiveness. Promising research results were obtained with the use of seletinoid G, adapalene and trifarotene. Topical retinoids seem to be an effective tool in the fight against the signs of sun aging and acnitic keratosis. However, more clinical studies are needed to confirm their effectiveness compared to other methods of preventing sun damage to the skin.

Keywords: photoaging, retinoids, rejuvenating treatments, tretinoin, trifarotene

Małgorzata Glenc-Ambroży
ORCID: 0000-0003-1470-8352
Laura Piejko
ORCID: 0000-0002-5338-1842
Amber Academy Prywatna Szkoła w Rybniku
ul. Piownik 3
44-200 Rybnik
M: +48 691 663 539
E: amber191@wp.pl

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2020;9(6):11-15
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2020;9(6):489-493
Sposób cytowania: Glenc-Ambroży M, Piejko L. Retinoidy w profilaktyce fotostarzenia. Aesth Cosmetol Med. 2020;9(6):489-493.

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj