Toksyna botulinowa – zastosowanie w zabiegach estetycznych i w medycynie

0
2519

STRESZCZENIE
Zabiegi z wykorzystaniem toksyny botulinowej w medycynie estetycznej to jedno z najbardziej popularnych zastosowań tej substancji. Działanie jadu kiełbasianego polega na blokowaniu uwalnianej acetylocholiny do przestrzeni synaptycznej płytki motorycznej, tym samym blokując skurcz mięśni mimicznych. Toksynę wykorzystuje się w celu likwidowania zmarszczek mimicznych czy też terapii nadpotliwości pach i stóp.
Celem artykułu było przedstawienie na podstawie dostępnej literatury najważniejszych informacji na temat toksyny botulinowej i jej zastosowania w kosmetologii oraz w medycynie estetycznej.

Słowa kluczowe: botulina, toksyna botulinowa, kosmetologia, medycyna estetyczna

Botulinum toxin – application in aesthetic procedures and medicine

ABSTRACT
Botulinum toxin treatments in aesthetic medicine are one of the most popular uses of this substance. The botulinum toxin works by blocking the released acetylcholine into the synaptic space of the motor plate, thereby blocking the contraction of mimic muscles. The toxin is used to eliminate facial wrinkles or to treat excessive sweating of the armpits and feet.
The purpose of the article was to present, on the basis of available literature, the most important information about botulinum toxin and its use in cosmetology and aesthetic medicine.

Keywords: botulinum, botulinum toxin, cosmetology, aesthetic medicine

Agata Kozioł (1, 2), Natalia Werwińska (2)

 1. Zakład Immunochemii i Chemii
  Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 48/50
  50-369 Wrocław
  M: +48 607 604 848
  E: agata.koziol@umed.wroc.pl
 2. Wydział Profilaktyki i Zdrowia
  Wyższa Szkoła Medyczna
  ul. Nowowiejska 69
  50-340 Wrocław

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(4): 495

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj