Świadomość młodego społeczeństwa na temat wpływu działania promieni UV oraz profilaktyka fotostarzenia się skóry

0
3312

STRESZCZENIE
Skóra jest najważniejszą i pierwszą barierą ochronną organizmu. Zabezpiecza przed urazami, wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych, czynnikami chemicznymi oraz fizycznymi, np. słońcem. Podstawowym mechanizmem obrony przeciwsłonecznej organizmu człowieka jest wytwarzanie melaniny, która gromadząc się w komórce docelowej, pomiędzy jądrem a powierzchnią zwróconą do światła, chroni DNA przed uszkodzeniami świetlnymi. Najczęstszymi negatywnymi skutkami promieniowania ultrafioletowego są te, wiążące się z jego długotrwałym oddziaływaniem na skórę, należą do nich m.in.: fotostarzenie i immunosupresja, które wiążą się ze zwiększonym ryzykiem progresji kancerogenezy i rozwojów raków skóry. Promieniowanie UV działa na organizm człowieka przez cały rok. Jednym ze sposobów zminimalizowania niekorzystnych efektów promieniowania słonecznego jest fotoprotekcja.
W artykule przedstawiono charakterystykę promieniowania ultrafioletowego, jego pozytywne oraz negatywne skutki oddziaływania na organizm ludzki. Głównym celem była ocena świadomości osób, w wieku od 19 do 26 lat na temat wpływu działania promieni UV na skórę oraz profilaktyka zapobiegania fotostarzeniu skóry.

Słowa kluczowe: promieniowanie słoneczne, promieniowanie ultrafioletowe, fotostarzenie skóry, fotoprotekcja, prewencja fotostarzenia, wiedza społeczeństwa

Awareness of young people of the impact of UV rays on the skin and prevention of photoaging

ABSTRACT
The skin is the first protective barrier of the body and the most important. It protects against injuries, penetration by pathogenic microorganisms, and chemical factors and physical factors, such as the sun. The basic mechanism of protection of the human body against the sun is the production of melanin, which, accumulating in the target cell, between the nucleus and the surface facing the light, protects DNA against damage resulting from exposure to light. The most frequent negative effects of ultraviolet radiation are those associated with its long-term effect on the skin, including photoaging, immunosuppression, which are associated with an increased risk of progression of carcinogenesis and the development of skin cancers. UV radiation affects the human body throughout the year. One way to minimize the adverse effects of solar radiation is photoprotection.
This article presents the characteristics of ultraviolet radiation, and its positive and negative effects on the human body. The main goal was to assess the awareness of people, aged 19 to 26, of the impact of UV radiation on the skin and prevention of the skin photoaging.

Keywords: solar radiation, ultraviolet radiation, photoaging of the skin, photoprotection, prevention of photoaging, knowledge of society

Faustyna Kuros (1), Karolina Pinas (2), Karolina Skalska (2), Joanna Skupień (2)

 1. Instytut Nauk o Zdrowiu
  Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
  ul. Kokoszków 71
  34-400 Nowy Targ
  M: +48 603 695 318
  E: faustyna.kuros@ppwsz.edu.pl
 2. Studenckie Koło Naukowe KosmetoScience
  Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
  ul. Kokoszków 71
  34-400 Nowy Targ
  M: +48 695 645 927
  E: kar.trpt98@gmail.com

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(4): 407

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj