Styl życia oraz zmiany ogólnoustrojowe u kobiet w ciąży

0
2105
belly of a pregnant woman isolated on white background

STRESZCZENIE
Ciąża to szczególny okres w życiu kobiety w którym zachodzą liczne zmiany. Związane są one z dostosowaniem się organizmu matki do zwiększonych wymagań uwarunkowanych wzrostem i rozwojem płodu. Zmiany zachodzące u ciężarnej kobiety inicjowane są powiększającym się (proporcjonalnie do rozwijającego się w niej płodu) mięśniem macicy oraz zwiększoną lub obniżoną aktywnością poszczególnych hormonów. Należą do nich m.in.: estrogeny, progesteron, prolaktyna, gonadotropina kosmówkowa oraz androgeny.
Celem pracy było przybliżenie fizjologicznych zmian w organizmie kobiety w okresie ciąży.
Duży wpływ na samopoczucie, zdrowie matki oraz przebieg ciąży ma styl życia. Niezwykle istotnym jego elementem jest prawidłowa dieta, odpowiednia aktywność fizyczna jak również pozytywne stany emocjonalne.

Słowa kluczowe: ciąża, kobieta, fizjologia, styl życia, skóra

Lifestyle and systemic changes during pregnancy

ABSTRACT
Pregnancy is a special period in a woman’s life during which many changes occur. They are related to a mother’s adaptation to the increased requirements generated by the growth and development of the fetus. Changes occurring in pregnant woman are initiated by the growing muscle of the uterus (in proportion to the developing fetus) and the increased or decreased activity of individual hormones;among others these include: estrogen, progesterone, prolactin, chorionic gonadotropin and androgens.
The aim of this paper was to get acquainted with the changes in pregnant women.
Lifestyle has a great influence on a mother’s well-being, health, and pregnancy. An extremely important element is proper diet, physical activity, and positive emotions.

Keywords: pregnant, woman, physiology, lifestyle, skin

Marlena Warowna (1), Katarzyna Tokarczyk (2), Anna Hordyjewska (3), Beata Kręcisz (1)

 1. Instytut Nauk Medycznych
  Zakład Dermatologii i Kosmetologii
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Al. IX Wieków Kielc 19A
  25-317 Kielce
  T: +48 41 34 969 70
  E: marlena.warowna86@gmail.com, beata.krecisz@gmail.com
 2. Rossmann SDP Sp. z o.o.
  ul. Świętej Teresy od
  Dzieciątka Jezus 109
  91-222 Łódź
  E: katarzyna.tokarczyk86@wp.pl
 3. Katedra i Zakład Chemii Medycznej
  Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  ul. Chodźki 4a
  20-093 Lublin
  E: anna.hordyjewska@umlub.pl
  T: 48 81 448 61 93

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(1): 77

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj