Samouszkodzenia skóry. Rola kosmetologa w diagnostyce i terapii

0
1791

STRESZCZENIE
Samouszkodzenia, pomimo coraz częstszego występowania, są zjawiskiem trudnym do jednoznacznego sklasyfikowania. Obecnie zaliczane są do grupy psychodermatoz, czyli chorób z pogranicza psychiatrii i dermatologii.
Celem pracy było przedstawienie problemu samouszkodzeń oraz czynników ryzyka, a także podkreślenie roli kosmetologa w rozpoznawaniu samookaleczeń i uświadamianiu klienta o konieczności podjęcia odpowiedniej terapii.
Terapia nie powinna ograniczać się jedynie do zabiegów medycznych polegających przede wszystkim na przyspieszeniu gojenia się powstałych urazów, ewentualnie likwidacji blizn, ale uwzględniać diagnozę i leczenie psychiatryczne lub psychoterapeutyczne.

Słowa kluczowe: samouszkodzenia, psychodermatologia, uszkodzenia ciała

Self-inflicted lesions. The role of the cosmetologist in diagnosis and therapy

ABSTRACT
Self-mutilations (self-harm), despite the increasing occurrence, are a phenomenon that is difficult to classify unambiguously. Currently, they are included in the socalled psychodermatosis, or diseases from the borderline of psychiatry and dermatology.
The aim of this paper was to present the problem of self-mutilations lesions and risk factors.
It is worth to emphasize the role of the cosmetologist in self-harm diagnosis and make the client aware of the necessity to take proper treatment, that cannot be limited only to medical treatment, such as improving wound healing or elimination of scars but should include diagnosis as well as psychiatric and psychotherapeutic treatment.

Keywords: self-inflicted lesions, psychodermatology, self-injury

Danuta Nowicka (1, 2), Edyta Janiczek-Chudy (2)

 1. Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
  Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  ul. Chałubińskiego 1
  50-368 Wrocław
 2. Katedra Kosmetologii
  Wydział Fizjoterapii
  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Aleja Ignacego Jana
  Paderewskiego 35
  51-612 Wrocław
  E: danuta.nowicka@awf.wroc.pl
  M: +48 609 034 248

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(2): 168

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj