Problemy cery naczyniowej – charakterystyka i niwelowanie zmian

0
2409

STRESZCZENIE
Skóra naczyniowa stanowi częsty problem dermatologiczny. Dermatozy dotyczą rejonów ciała najbardziej eksponowanych na czynniki drażniące, pełniące jednocześnie ważną funkcję estetyczną. Najczęstszymi objawami są rumień i różnej wielkości teleangiektazje. Prawidłowe rozpoznanie etiologicznego pochodzenia teleangiektazji i ocena stopnia zaawansowania zmian, pozwala dobrać odpowiednią procedurę leczniczą.
W pracy przedstawiono problematykę cery naczyniowej: przyczyny powstawania, metody leczenia, korygowania, profilaktykę oraz wpływ zmian skórnych na życie osób, szczególnie kobiet czynnych zawodowo.
Odpowiednie nawyki żywieniowe i pielęgnacyjne, unikanie czynników drażniących, mogą skutecznie opóźniać rozwój teleangiektazji i rumienia.

Słowa kluczowe: cera naczyniowa, teleagiektazje, pielęgnacja, leczenie, maskowanie, psychika

Problems of vascular skin – characteristics and elimination of changes

ABSTRACT
Vascular skin is a common dermatological problem. Dermatoses affect the areas of the body that are most exposed to irritants, while performing an important aesthetic function. The most common symptoms are erythema and telangiectasias of various sizes. The correct diagnosis of the etiological origin of telangiectasia and the assessment of the severity of changes, allows the selection of the appropriate treatment procedure.
The paper presents the problem of vascular complexion: causes of its formation, methods of treatment, correction, prevention and the impact of skin changes on the lives of people, especially women who are professionally active.
Appropriate eating and skin care habits, avoiding irritants can effectively delay the development of telangiectasia and erythema.

Keywords: vascular complexion, telangiectasia, care, treatment, masking, psyche

Iwona Krysiak-Zielonka, Olga Kałużna
Kierunek Kosmetologia
Wydział Fizjoterapia
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
al. I.J. Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
E: iwona.krysiakzielonka@awf.wroc.pl
M: +48 530 336 766

Adres korespondencyjny:
Iwona Krysiak-Zielonka
ul. Minkowskiego 15/3
50-362 Wrocław

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(4): 427

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj