Porównanie rezultatów użycia lasera diodowego w dwóch trybach pracy. Studium przypadku

0
1369

STRESZCZENIE
Laserowa redukcja owłosienia jest obecnie jedną z najczęściej wykonywanych usług w gabinetach zajmujących się szeroko pojętą kosmetologią oraz medycyną estetyczną. W związku z dynamicznie rozwijającym się zapotrzebowaniem rynku na nowe, jeszcze skuteczniejsze technologie, produkowane są urządzenia o różnych parametrach wyjściowych, a także technice pracy. Zauważalne są rozbieżne opinie specjalistów oraz samych klientów w aspekcie skuteczności prowadzonych terapii i wyboru urządzeń. Co więcej, badacze nie są zgodni co do wniosków swoich badań.
Niniejszy artykuł o charakterze case study ma na celu przedstawienie skuteczności terapii oraz określenie komfortu klienta podczas zabiegów redukcji owłosienia porównując jednocześnie dwie techniki – SHR (super hair removal) oraz HR (hair removal), podczas pracy jednym urządzeniem, czyli o zbliżonych parametrach wyjściowych.
Wnioski nasuwające się po analizie tego studium przypadku są wstępem do planowanego przez autorki, szerokiego projektu badawczego szczegółowo analizującego te dwie techniki.

Słowa kluczowe: usuwanie owłosienia, epilacja, laser didowy, SHR, HR

Comparison of the results of using a diode laser in two modes of operation. Case study

ABSTRACT
Laser hair reduction is currently one of the most frequently performed services in the clinics dealing with cosmetology and aesthetic medicine. Due to the dynamically growing market demand for new, even more effective technologies, devices with various output parameters, as well as working techniques, are being produced. Divergent opinions of specialists and the clients themselves are noticeable in terms of the effectiveness of the therapies conducted and the choice of devices. Moreover, researchers do not agree with each other based on the conclusions of their research.
This case study article aims to show the effectiveness of therapy and to determine the client’s comfort during hair reduction treatments by simultaneously comparing two modes, SHR (Super Hair Removal) and HR (Hair Removal), when working with one device, i.e. with similar output parameters.
The conclusions drawn after analyzing this case study are an introduction to a broad research project analyzing these two techniques in detail, planned by the author of this article.

Keywords: hair reduction, epilation, diode laser, SHR, HR

Magdalena Atta-Motte (1), Izabela Załęska (2)

1. 5th Avenue Medical Clinic, Londyn, UK
7 Upper Tooting Rd, Tooting Bec
London SW17 7TS
T: +44 793 285 7109
E: magda.atta.motte@consultant.com

2. Zakład Kosmetologii Profesjonalnej
Katedra Kosmetologii
Wydział Rehabilitacji Ruchowej
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
al. Jana Pawła 78
31-571 Kraków
M: +48 504 265 052
E: izaleska@icloud.com

Pełna wersja artykułu dostępna w numerze 5/2019 Kosmetologii Estetycznej.
Zapewnij sobie dostęp już dziś! Zamów w sklepie KE.
Czasopismo dostępne również w sieci Empik, na półce z prasą kobiecą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj