Ceramidy – budowa i ich znaczenie w warstwie lipidowej naskórka

0
3467

STRESZCZENIE
Ceramidy stanowią ważne spoiwo wypełniające przestrzeń międzykomórkową. Wraz z korneocytami zapewniają nieprzepuszczalną powłokę dla wody, do pewnego stopnia decydując o elastyczności powierzchniowej warstwy naskórka. Uczestniczą w utrzymaniu homeostazy skóry.
W artykule przedstawiono możliwości metabolicznych lipidów z grupy ceramidów w warstwie rogowej naskórka. Celem pracy było zaprezentowanie wiedzy na temat struktur lipidowych budujących warstwę rogową oraz przedstawienie nowych doniesień z badań wizualizacyjnych warstwy rogowej skóry.
Pomimo nowych technik obrazowania, wiedza na temat struktur lipidowych nadal jest niewystarczająca. Ponieważ istnieje wiele zagadnień niewyjaśnionych w funkcjonowaniu warstwy rogowej, wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie możliwości badania warstwy rogowej naskórka ludzkiego w czasie rzeczywistym.

Słowa kluczowe: warstwa rogowa naskórka, ceramidy naskórka, ciałka lamelarne

Ceramides – their structure and their importance in the lipid layer of the epidermis

ABSTRACT
Ceramides are an important binder which fills the intercellular space. Together with corneocytes they provide a coating that is impermeable to water, determining the elasticity of the surface layer of the epidermis to some extent. They participate in the maintenance of skin homeostasis.
The article presents the action of metabolic lipids from the group of ceramides in the stratum corneum.
The aim of the work was to present knowledge about the lipid structures that build the stratum corneum and to present new reports from visualization studies of the stratum corneum.
Despite new imaging techniques, knowledge of lipid structures is still insufficient. Because there are many issues that are unexplained in the functioning of the stratum corneum, it seems that the best solution would be to create the possibility of studying the stratum corneum of the human epidermis in real time.

Keywords: stratum corneum, epidermal ceramides, lamellar bodies

Julia Wiśniowska (1), Zofia Dzierżewicz (2), Radosław Balwierz (2)

 1. Wydział Nauk o Zdrowiu
  Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  ul. Katowicka 68
  45-060 Opole
 2. Wydział Ochrony Zdrowia
  Śląska Wyższa Szkoła
  Medyczna w Katowicach
  ul. Mickiewicza 29
  40-085 Katowice
  T: +48 32 207 27 05
  M: +48 500 584 146
  E: radosław.balwierz@gmail.com

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna 2019, vol. 8(4): 451

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj