Właściwości oraz zastosowanie fosfatydylocholiny roślinnej w medycynie, farmacji i kosmetologii

0
2569

Streszczenie

Fosfolipidy odgrywają bardzo ważną rolę w procesach metabolicznych. Wchodzą one w skład wszystkich błon biologicznych, regulują aktywność enzymów, a także przepuszczalność oraz transport i potencjał błonowy. Stanowią integralny składnik lipoprotein osocza, są głównym składnikiem lecytyn roślinnych i zwierzęcych, które mają szerokie zastosowanie w medycynie.
Celem niniejszej pracy była charakterystyka fosfatydylocholiny, jej właściwości, począwszy od terminologii i nomenklatury, poprzez sposoby jej pozyskiwania, właściwości fizykochemiczne, a na różnicach między fosfatydylocholiną sojową, rzepakową i jajową skończywszy.
Dzięki modyfikacjom chemicznym i enzymatycznym można otrzymać różne postacie lecytyny, które mają szerokie zastosowanie w medycynie, przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym.

Słowa kluczowe: fosfolipidy, lecytyna, fosfatydylocholina, właściwości emulgujące, liposomy

Properties and application of plant phosphatidylcholine in medicine, pharmacy and cosmetology

Abstract

Phospholipids play very important role in metabolic processes. They are an ingredient of all biological membranes, regulate enzymes activity as well as permeability, transport and membrane potential. They are an integral component of plasma lipoproteins and a major constituent of plant and animal lecithins which are widely used in medicine.
The aim of the paper was to presents phosphatidylcholine and its properties, commencing from the terminology and nomenclature, through methods of its extraction, physicochemical properties and differences between soybean, rapeseed and egg phosphatidylcholine.
As a result of chemical and enzymatic modifications we can obtain various forms of lecithin which are widely used in the medicine, pharmaceutical, cosmetic and food industry.

Key words: phospholipids, lecithin, phosphatidylcholine, emulsifying properties, liposomes

 

Małgorzata Kucia

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Katedra Chemii Ogólnej
ul. Sienkiewicza 5
30-033 Kraków
T: +48 12 293 78 44
E: malgorzata.kucia@uek.krakow.pl

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, vol. 7(1), 2018, 29

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj