Dermatozy wywołane przewlekłym działaniem czynników mechanicznych

0
2684

Streszczenie

Skóra jest największym narządem ludzkiego ciała. Jedną z najistotniejszych spośród wielu jej funkcji jest ochrona organizmu przed mechanicznymi uszkodzeniami. W wielu przypadkach przewlekłe czynniki mechaniczne, które oddziałują na skórę, mogą przyczynić się do powstawania dermatoz. Rodzaj reakcji skórnej zależy od częstości, nasilenia i kierunku działania tych czynników.
Celem artykułu było przedstawienie wybranych chorób, wywołanych przez czynniki mechaniczne. W większości przypadków podstawową formą leczenia jest wyeliminowanie czynnika sprawczego, którym jest przewlekłe podrażnienie mechaniczne skóry.

Słowa kluczowe: dermatozy, uszkodzenia mechaniczne, odciski, modzele

 

Dermatoses caused by chronic action of mechanical factors

Abstract

Skin is the largest organ of the human body. One of the most important among numerous functions of the skin, is protection of the body against mechanical injures. In many cases, chronic mechanical factors that affect the skin can cause certain dermatoses. The type of cutaneous reaction depends on frequency, severity and direction of action of these factors.
This article aims to discuss skin diseases caused by mechanical factors, some of which are very common. In most cases, the basic form of treatment is to eliminate the causative factor which is chronic mechanical irritation of the skin.

Key words: dermatoses, mechanical injures, corns, callosities

 

Klaudia Rubas, Piotr Nockowski

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. T. Chałubińskiego 1
50-368 Wrocław
T: +48 71 348 23 32
E: piotr.nockowski@umed.wroc.pl

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, vol. 7(1), 2018, 43

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj