Wiedza społeczeństwa na temat roli witaminy D3 oraz konieczności monitorowania stężenia jej metabolitu we krwi

0
3029

Streszczenie

Przeniesienie znacznej części życia w przestrzenie wyizolowane od środowiska zewnętrznego, zubożenie spożywanych wartości odżywczych, poprzez chemizację żywności, wszechobecny stres i przemęczenie, przyczyniają się do postępującej pandemii hipowitaminozy D3. W świetle aktualnych badań epidemiologicznych, stwierdza się niedobór metabolitu cholekalcyferolu we krwi obwodowej u 9 na 10 Polaków. Mimo to, stan wiedzy społeczeństwa oraz podejmowane działania naprawcze są niewystarczające.
Celem badania było sprawdzenie poziomu wiedzy ankietowanych oraz wskazanie tendencji behawioralnych, mających na celu utrzymanie homeostazy organizmu, poprzez zapobieganie odchyleniom stężenia kalcyfediolu od wartości optymalnej.

Słowa kluczowe: witamina D, hipowitaminoza, prewencja hipowitaminozy, źródła witaminy D, wiedza społeczeństwa

 

Public knowledge regarding the role of vitamin D3 and the necessity of monitoring the concentration of its metabolite in blood

Abstract

With the relocation of a significant part of life to areas isolated from the outside world, diet lacking in nutrients caused by food chemicalization, constant stress and over work contribute to progressing pandemic of D3 hypovitaminosis. In accordance to the current epidemiological research, 9 out of 10 Poles suffer from peripheral blood cholesterol deficiency. In spite of this, the awareness of society and the corrective and preventive actions are not sufficient.
The purpose of thisresearch was to evaluate the knowledge of respondents and to point out behavioral tendencies that are aimed at keeping the homeostasis of the body by preventing from deviations of 25(OH)D3 concentration from the optimal level.

Key words: vitamin D, hypovitaminosis, prevention of hypovitaminosisvitamin D sources, public knowledge

 

Anna Smuda (1), Agnieszka Baran (1), Agata Brzozowska (1), Małgorzata Skórska (1), Izabela Załęska (2)

1. Studenckie Koło Naukowe
Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
T: +48 12 683 10 00
E: smudaa23@gmail.com

2. Zakład Kosmetologii Profesjonalnej
Katedra Kosmetologii
Wydział Rehabilitacji Ruchowej
Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
M: +48 504 265 052
E: izaleska@icloud.com

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, vol. 7(1), 2018, 19

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj