Wiedza pacjentów na temat zmian w obrębie płytki paznokciowej

0
2311

Streszczenie

Jednym z najczęstszych problemów klientów gabinetów podologicznych są choroby paznokci. Etiologia chorób paznokcia jest bardzo złożona. W wyniku rozwoju choroby jakość życia pacjentów ulega obniżeniu.
Celem przeprowadzonego badania była ocena wiedzy klientów gabinetów podologicznych na temat zmian w obrębie płytki paznokciowej.
Stwierdzono, że jest ona na przeciętnym poziomie. Wynikać to może z niskiego poziomu edukacji pacjentów przez specjalistów, jak również jakości wiedzy przekazywanej przez media.

Słowa kluczowe: płytka paznokciowa, grzybica paznokcia, podolog

 

Patients’ knowledge about changes of nail plate

Abstract

One of the most common health issues of podiatry Patients are nail diseases. The etiology of nail diseases is very complex. As a result of the disease, the quality of patients’ life deteriorates.
The aim of the study was to assess podiatry patients’ knowledge about nail plate changes.
The knowledge is at the average level. This may be due to low level of education by professionals, as well as the quality of knowledge provided by media.

Key words: nail plate, onychomycosis, podologist

 

Agata Kaźmierczak (1), Dominika Wcisło-Dziadecka (2), Klaudia Simka (3)

1. Zakład Nutrigenomiki i Bromatologii Katedry Biologii Molekularnej
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
E: agata.kazmierczak@onet.com.pl

2. Zakład Badań Strukturalnych Skóry
Katedra Kosmetologii
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Kasztanowa 3
41-200 Sosnowiec

3. Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Stefana Żeromskiego 7
41-900 Bytom
E: simka.klaudia@gmail.com

 

Adres do korespondencji:

Dominika Wcisło-Dziadecka
Zakład Badań Strukturalnych Skóry
Katedra Kosmetologii
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Kasztanowa 3
41-200 Sosnowiec
T:/F: + 48 32 25 91 580/581
+ 48 32 256 1182
E: ddziadecka@interia.pl

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, vol. 7(3), 2018, 299

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj