Środki dezynfekcyjne i ich wpływ na stan skóry

0
2558

STRESZCZENIE

Środki do dezynfekcji skóry traktowane są jako produkty lecznicze. Powinny one charakteryzować się między innymi pełnym zakresem aktywności biobójczej, brakiem negatywnego wpływu na człowieka oraz szybkim działaniem. Mimo że środki dezynfekcyjne są niezbędne zarówno w pracy kosmetologa, jak i pracowników służby zdrowia, nie pozostają obojętne dla stanu skóry i mogą powodować wiele skutków ubocznych.
Celem pracy była próba klasyfikacji i oceny skuteczności środków dezynfekcyjnych oraz ryzyka związanego z ich niewłaściwym stosowaniem.
Odpowiednio dobrana pielęgnacja skóry rąk po wykonanej dezynfekcji wydaje się być kluczowym etapem dla redukcji ryzyka wystąpienia skutków ubocznych.

Słowa kluczowe: dezynfekcja, środki dezynfekcyjne, skóra

 

Disinfectants and their effect on skin condition

ABSTRACT

Skin disinfectants are treated as medicinal products. They should be characterized by many features, including the full range of biocidal activity, no negative impact on humans or rapid action. Although disinfectants are necessary in the work of cosmetologist and health care, they may have some negative impact on the skin condition and cause many side effects.
The aim of the work is an attempt to classify and evaluate the effectiveness of disinfectants and the risks associated with their improper use.
Properly chosen hand skin care after disinfection seems to be crucial for minimizing risk of undesirable side effects.

Key words: disinfection, disinfectants, skin

 

Radosław Balwierz (1), Kamila Respondek (1), Beata Sarecka-Hujar (2), Agnieszka Klama-Baryła (1), Anna Kurek-Górecka (1), Zofia Dzierżewicz (1)

1. Wydział Ochrony Zdrowia
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
T: +48 32 207 27 05
M: +48 500 584 146
E: radoslaw.balwierz@gmail.com

2. Zakład Technologii Postaci Leku
Katedra Farmacji Stosowanej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Kasztanowa 3
41-205 Sosnowiec

Adres korespondencyjny:
Radosław Balwierz
Wydział Ochrony Zdrowia
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, vol. 7(2), 2018, 217

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj