Epidermoliza jako powikłanie po peelingu 45% kwasem pirogronowym. Opis przypadku

0
6148

Streszczenie

Peeling chemiczny kwasem pirogronowym jest polecany w przypadku rogowacenia mieszkowego. Mimo że zabieg uważany jest za stosunkowo bezpieczny, może skutkować wystąpieniem trudno poddającego się leczeniu powikłaniu, jakim jest epidermoliza.
Celem pracy było przedstawienie przypadku 22-letniej kobiety, u której wystąpiło powikłanie w postaci epidermolizy, będące następstwem nieprawidłowo wykonanego zabiegu peelingu chemicznego 45% kwasem pirogronowym z powodu rogowacenia mieszkowego na wyprostnej części ramion.
Brak wiedzy, umiejętności oraz odpowiedniego przeszkolenia osoby wykonującej zabieg to najczęstsza przyczyna powikłań.

Słowa kluczowe: peelingi chemiczne, kwas pirogronowy, powikłania, epidermoliza

 

Epidermolysis as a complication after peeling with pyruvic acid 45%. Case study

Abstract

Chemical peeling with pyruvic acid is recommended in the case of keratosis pilaris. Although the treatment is considered relatively safe, it may result in a severe and difficult to treat complication, which is epidermolysis.
The aim of the study is to present a case of a 22-yearold woman who developed a complication in the form of epidermolysis, resulting from improperly executed peeling treatment with 45% pyruvic acid due to keratosis pilaris on the straight part of the arms.
The lack of knowledge, experience and training of the person performing the procedure, most commonly leads to complications.

Key words: chemical peels, pyruvic acid, complications, epidermolysis

 

Joanna Klonowska

Wydział Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18
02-366 Warszawa
M: +48 518 155 303
E: joanna.klonowska@wsiiz.pl

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, vol. 7(4), 2018, 383

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj