Czerniak – problemy diagnostyczno-terapeutyczne w praktyce kosmetologa

0
9923

Streszczenie

Czerniak jest nowotworem złośliwym, wywodzącym się z melanocytów. Wyróżniamy trzy rodzaje czarniaków: skóry, błon śluzowych oraz oka. Najczęstszy z nich jest czerniak skóry.
Celem pracy było podsumowanie aktualnej wiedzy na temat czynników ryzyka czerniaka, jego diagnostyki i leczenia, ponadto zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność szerszego stosowania profilaktyki pierwotnej oraz podkreślenie roli samobadania skóry.
Narażenie na promieniowanie słoneczne jest jednym z głównych czynników rozwoju czerniaka i właściwie jedynym, który możemy modyfikować. Wcześnie wykryty czerniak w niskim stopniu zaawansowania lokalnego daje dużo większą szansę na wyleczenie i wiąże się z lepszymi czynnikami prognostycznymi.

Słowa kluczowe: czerniak, czynniki ryzyka, profilaktyka, samobadanie

 

Melanoma – diagnostic and therapeutic issues in the cosmetologist’s practice

Abstract

Melanoma is a malignant tumor deriving from melanocytes. We distinguish three types of that cancer: skin, mucous membranes and eye melanoma. The skin melanoma is the most common of these.
The aim of this paper was to summarize the current knowledge about melanoma risk factors, its early diagnosis and treatment. In addition, the author would like to emphasize the need for wider use of primary prevention and skin self-examination.
Exposure to UV radiation is one of the main risk factors of the melanoma development and is actually the only one that we can modify. Early detection of melanoma is associated with better prognosis, allows for more treatment choices and gives a much better chance of cure.

Key words: melanoma, risk factors, prevention, self-examination

 

Zbyszko Chowaniec

Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii
Dolnośląskie Centrum Onkologii Wrocław, Polska
plac Hirszfelda 12
54-413 Wrocław
M: +48 791 529 960
E: zbyszko3@poczta.onet.pl

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, vol. 7(3), 2018, 269

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj