Zastosowanie liposomów w kosmetologii

0
2619
Liposomes -microscopic particles filled with a liquid, their two-layer cover consists of molecules same phospholipids, as at cellular membranes.Liposomes are recognised in medicine and cosmetology as most perspective carriers of medicinal substances.

Streszczenie
Problem, z którym od wielu lat zmagają się dermatolodzy i kosmetolodzy, dotyczy opracowania wydajnego sposobu aplikacji substancji aktywnych przez skórę. Obecnie wytwarzane preparaty charakteryzuje ściśle ukierunkowane działanie, wpływające na określone aspekty fizjologii tkanki skórnej. Ciągle jednak poszukuje się wydajniejszych metod wprowadzania drogą transdermalną substancji czynnych do głębszych warstw skóry oraz tkanek podskórnych. Bardzo obiecującymi nośnikami dla substancji stosowanych w kosmetologii i farmacji są nośniki lipidowe, m.in. liposomy i nanoliposomy. Liposomy to kuliste struktury, powstałe z jednej lub kilku warstw podwójnej błony lipidowej, w których zamknięta jest określona objętość wody.
Celem niniejszej pracy była analiza dostępnych danych literaturowych dotyczących możliwości zastosowania liposomów w kosmetologii.

Słowa kluczowe: liposomy, skóra, transport przez skórę, dyfuzja przezskórna

 

Application of liposomes in cosmetology

Abstract
The main problem affecting dermatologists and cosmetologists for many years was the development of an efficient way of applying active substancesthrough the skin. Currently produced preparations are characterized by a closely targeted action that affects certain aspects of skin tissue physiology. Still, more efficient methods of transdermal delivery of active substances to the deeper layers of the skin and subcutaneous tissues have been searched. Very promising carriers for substances used in cosmetology and pharmacy are lipid carriers, among others liposomes and nanoliposomes. Liposomes are spherical structures formed from one or more layers of double lipid membrane in which a certain volume of water is closed.
The aim of this work was to analyze available literature data on liposome application in cosmetology.

Key words: liposomes, skin, transport through the skin, transdermal diffusion

 

Radosław Balwierz (1), Beata Sarecka-Hujar (2), Dominik Marciniak (3), Zofia Dzierżewicz (1)
1. Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
Wydział Ochrony Zdrowia
ul. Mickiewicza 29, Katowice
T: +48 32 207 27 05
M: +48 500 584 146
E: radosław.balwierz@gmail.com

2. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra Farmacji Stosowanej
Zakład Technologii Postaci Leku
ul. Kasztanowa 3
41-205 Sosnowiec

3. Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Borowska 211
50-556 Wrocław

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 4, 2017, 341

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj