Wpływ środków dezynfekcyjnych na stan skóry rąk

0
1979

Streszczenie

Środki dezynfekcyjne używane są w celu niszczenia drobnoustrojów i ich form przetrwalnikowych. Częste używanie tych środków sprzyja uszkodzeniu bariery naskórkowej, co prowadzi do zaburzenia funkcji skóry jako podstawowej ochrony organizmu. Dodatkowo dochodzi do upośledzenia gospodarki wodnej uszkodzonego obszaru, znacznego przesuszenia oraz nadwrażliwości powstającej przy wzmożonej penetracji alergenów w głąb skóry właściwej.
Celem pracy była analiza zależności stosowania środków dezynfekcyjnych i częstości mycia rąk a powstawaniem zmian skórnych w obrębie skóry rąk wśród studentów kierunków medycznych, a także sprawdzenie stanu ich wiedzy na temat środków dezynfekcyjnych.
Studenci kierunków medycznych zdecydowanie częściej zgłaszają występowanie zmian skórnych po zastosowaniu środków dezynfekcyjnych w porównaniu z grupą kontrolną. Powstawanie zmian w obrębie skóry rąk jest również skorelowane z częstością ich mycia.
Badania pokazują, iż dostęp do wiedzy na temat ochrony i profilaktyki podrażnień po stosowaniu środków dezynfekcyjnych dla obu badanych grup jest niezadowalający.

Słowa kluczowe: zawodowe kontaktowe zapalenie skóry, środki dezynfekcyjne, zmiany skórne, studia medyczne

 

The impact of disinfectants on hand skin condition

Abstract

Frequent use of disinfectant is conducive to the damage of the epithelial barrier lesions leading to malfunction of skin protecting aspects. Additionally in damages region fluid balance which is also decomposed, causes severe dryness and oversensitivity caused by intense allergens penetrating deeper into the dermis.
Aim of the study was to analyzeof correlation between disinfectant usage, washing of hands and occurring hands skin lesions among the medical students population, which has particularly high exposure. Knowledge about disinfectants was also analyzed.
Medical faculties students more often report the occurrence of skin lesions after using the disinfectants in comparison with the control group. Skin lesion occurrence is also correlated with frequency washing of hands. Skin damages are most commonly limited to exposed part.
Our study revealed that access to knowledge about prevention and protection of skin irritation after application of disinfectants in both groups is unsatisfactory.

Key words: occupational contact dermatitis, disinfectants, skin changes, medical studies

 

Katarzyna Prociewicz (1), Anna Zioła (1), Martyna Zbiciak-Nylec (2), Piotr Paździora (3), Dominika Wcisło-Dziadecka (4)

1. Koło STN – Studenckie Towarzystwo Naukowe przy Zakładzie Badań Strukturalnych Skóry Katedry Kosmetologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Kasztanowa 3
41-200 Sosnowiec

2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Odział Dermatologii
ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

3. Koło STN przy Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii, Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii
Krajowej 15
44-101 Gliwice

4. Zakład Badań Strukturalnych Skóry Katedry Kosmetologii
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Kasztanowa 3
41-200 Sosnowiec
T/F: + 48 32 256 11 82
E: ddziadecka@interia.pl

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 3, 2017, 249

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj