Charakterystyka czerniaka oraz ocena poziomu wiedzy studentów na temat czerniaka złośliwego

0
3090

Streszczenie

Czerniak złośliwy to nowotwór skóry wywodzący się z melanocytów. Szybko zdiagnozowany, daje szanse trwałego uleczenia. Czynnikiem mającym największy wpływ na powstanie i rozwój czerniaka jest ekspozycja na naturalne oraz sztuczne promieniowanie ultrafioletowe.
Celem pracy było zbadanie stanu wiedzy studentów na temat powstawania i rozwoju czerniaka złośliwego.

Słowa kluczowe: czerniak złośliwy, melanoma malignum, nowotwory skóry

 

Characteristics of melanoma and assessment of knowledge on malignant melanoma among students

Abstract

Malignant melanoma is a skin tumor derived from melanocytes. Early diagnosed, it gives a chance of permanent healing. The factor, which has the main influence on the formation and progression of melanoma, is an exposure to natural and artificial ultraviolet radiation.
The aim of the study was to investigate the level of students’ knowledge about the formation and progression of malignant melanoma.

Key words: melanoma malignum, tumors of the skin

 

Patrycja Hałas

Wydział Farmaceutyczny
Katedra Biochemii Klinicznej
Collegium Medicum L. Rydygiera w Bydgoszczy
ul. Karłowicza 24
85-092 Bydgoszcz
M: +48 531 079 571
E: patrycja_halas@wp.pl

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 3, 2017, 223

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj