Laseroterapia w redukcji blizn o różnej etiologii – przegląd literatury

0
3177

Streszczenie
Blizny, bez względu na ich etiologię, a szczególnie te umiejscowione w obrębie twarzy, są częstym defektem urody, z którym borykają się pacjenci. Przebyte choroby wirusowe, takie jak ospa wietrzna i opryszczka, zabiegi chirurgiczne lub choćby trądzik pospolity, pozostawiają trwałe ślady na powierzchni skóry w postaci ubytku skóry właściwej i zastąpienia go przez tkankę łączną włóknistą. Aby uzyskać możliwie najlepszy efekt terapeutyczny w redukcji blizn niezwykle ważnym aspektem jest poprawna ocena morfologii blizny oraz wybór najlepszej, możliwej terapii zabiegowej.
Celem pracy była odpowiedź na pytanie, czy laseroterapia jest skuteczną metodą w redukcji blizn o różnej etiologii. Omówiono wyniki badań uzyskane przy zastosowaniu laserów ablacyjnych, fototermolizy frakcyjnej, laserów nieablacyjnych oraz technik łączonych zarówno z wykorzystaniem laserów, jak i laserów z innymi metodami terapeutycznymi.

Słowa kluczowe: blizny, laseroterapia, redukcja blizn, kosmetologia, dermatologia estetyczna

 

Laser therapy applied to reduce scars of various etiology

Abstract
Facial located scars, regardless of their etiology, are very common cosmetic defect to cope with. Viral diseases such as chickenpox and cold sores, surgeries or even venacne vulgaris can leave permanent marks on the surface of the skin as a results of dermis reduction and its replacement by fibrous connective tissue. Identification of scar morphology and choice of the most effective method for therapy is extremely important to achieve the best therapethical result.
The aim of this study was to answer the question whether laser therapy is an effective method in reduction of scars of various etiology. The subject of the discussion were test results of research on ablative fractional lasers, photo thermolysis, non-ablative lasers and mix techniques with the use of various types of lasers and lasers combined with other therapeutic methods.

Key words: scars, laser therapy, scars reduction, cosmetology, aesthetic dermatology

 

Izabela Załęska (1), Magdalena Atta-Motte (2)

(1) Zakład Kosmetologii Profesjonalnej
Katedra Kosmetologii
Wydział Rehabilitacji Ruchowej
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
al. Jana Pawła 78
31-571 Kraków
M: +48 504 265 052
E: izaleska@icloud.com

(2) Polmedics, 36 Regent Place
Rugby CV 21 2PN, UK
T: +44 793 285 7109
E: atta.motte@gmail.com

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 1, 2017, 81

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj