Związki o właściwościach przeciwgrzybiczych

0
1932

Streszczenie
Wysoka temperatura oraz wilgotność w okresie wiosenno-letnim sprzyja rozwojowi mikroorganizmów. Zakażenia grzybicze to jedne z powszechniejszych infekcji występujących zarówno u ludzi, jak i zwierząt. Do najczęstszych objawów choroby należą świąd, pieczenie, a w dalszym etapie może dochodzić do zaburzeń ciągłości warstwy rogowej skóry. Grzybica nie jest tylko zakażeniem powierzchniowym, może także dotknąć narządów wewnętrznych, takich jak grzybica trzustki czy płuc. W leczeniu stosowane są antybiotyki pochodzenia naturalnego, jak gryzeofulwina, lub syntetyczne pochodne, jak terbinafina czy flukonazol. Ostatnie doniesienia literaturowe dowodzą, że również ekstrakty pochodzenia naturalnego charakteryzują się aktywnością zarówno fungistatyczną, jak i grzybobójczą. Najczęściej opisywane są olejki eteryczne, a także obecne w ekstraktach roślinnych laktony seskwiterpenowe. W niniejszym artykule przedstawiono zarówno znane i dostępne handlowo preparaty stosowane w infekcjach grzybiczych, jak i związki, które mogą być naturalnym odpowiednikiem znanych już struktur.

Słowa kluczowe: grzybica, aktywność fungistatyczna, ekstrakty roślinne

 

Antifungals

Abstract
Spring-summer period, when we deal with high temperatures and humidity, promote microorganisms growth. Fungal infections are one of the most common in humans and animals. The most frequent symptoms include itching or burning, and in a further step may incur disorders in the integrity of stratum corneum. Mycosis is not a surface infection, it can also affect internal organs such as pancreas or lungs. The treatment applies natural antibiotics such as griseofulvin as well as synthetic derivatives such as terbinafine or fluconazole. Recent literature reports show that natural origin extracts are characterized by fungistatic and fungicidal activity. The most commonly reported are essential oils and sesquiterpene lactone present in plants extracts. This paper discusses known and commercially available preparations for fungal infections as well as compounds which maybe natural analogues to already known structures.

Key words: mycosis, fungistatic activity, plant extracts

 

Joanna Kozłowska, Katarzyna Wińska, Małgorzata Grabarczyk, Mirosław Anioł
Katedra Chemii Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
T: +48 71 320 5257
E: katarzyna.winska@up.wroc.pl

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 6, 2015, 577

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj