Stres i wypalenie zawodowe wśród kosmetologów i masażystów w odniesieniu do stażu pracy. Badanie własne

0
4426

Streszczenie
Życie zawodowe może być zarówno źródłem satysfakcji i samorealizacji, jak i powodem stresu i niezadowolenia. W zawodach związanych z pracą z ludźmi, takimi jak lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta czy nauczyciel, zjawisko „wypalenia zawodowego” pojawia się często i jest konsekwencją stresu. Proces ten rozwija się powoli, a ujawnia nagle z dużą siłą. Celem pracy było przybliżenie czynników związanych z pracą kosmetologa i masażysty oraz zbadanie związku pomiędzy stażem pracy a stresem i wypaleniem zawodowym wśród tej grupy zawodowej. Założono hipotezę, że im dłuższy staż pracy, tym większy poziom stresu i wypalenia zawodowego. Wyniki wykazały, że nie ma związku pomiędzy długością stażu pracy a nasileniem objawów stresu i wypalenia zawodowego wśród badanej grupy kosmetologów oraz masażystów. Nie wykazano związku pomiędzy wypaleniem zawodowym a nasileniem objawów stresu w danej grupie badawczej.

Słowa kluczowe: stres, wypalenie zawodowe, staż pracy, kosmetolodzy i masażyści, materiał i metody

 

Stress and job burnout in cosmetologists and masseurs with reference to work seniority. Own research

Abstract
Professional activity can be the a source of satisfaction and fulfillment as well as stress and discontent. Professions involving interactions with other people, such as doctor, nurse, physiotherapist or teacher, are prone to the phenomenon of job burnout that arises as a consequence od stress. The process develops slowly and divulgates suddenly and forcefully. The aim of this study is to reveal factors typical of cosmetologists and masseurs and to examine the relation between job seniority, stress and burnout in these professions. The hypothesis was assumed: the longer probation, the higher stress level and burnout. Results showed that there is no relation between probation length and the intensity of stress and burnout in the research group of cosmetologists and masseurs. There is also no relation between burnout and intensity of stress in the research group.

Key words: stress, job burnout, job seniority, cosmetologists and masseurs, material and methods

 

Aneta Sicińska 1, 2, 3

1. Salon „Aneta Sicińska Kosmetologia Estetyczna”
ul. Hartmana 4
54-701 Wrocław
M: +48 735 306 782
E: aneta.sicinska@gmail.com

2. Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu
ul. T. Kościuszki 4
50-038 Wrocław

3. Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna
ul. Nowowiejska 69
50-340 Wrocław

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 6, 2015, 587

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj