Wpływ diety na parametry skóry u kobiet po 45. roku życia

0
2256
SONY DSC

Streszczenie

Celem pracy była ocena stanu skóry kobiet po 45. roku życia w zależności od ich zwyczajów żywieniowych. Uwzględniono dziewięć parametrów czynnościowych skóry: strukturę, poziom natłuszczenia, złuszczanie, wielkość porów i naczynek, nasilenie przebarwień, szerokość zmarszczek oraz nawilżenie strefy T i U części środkowej czoła oraz policzka. Badania przeprowadzono na przełomie 2015 i 2016 roku w rejonie Wałbrzycha wśród studentek Uniwersytetu III Wieku oraz w domach dziennego pobytu i Domach Seniora. W badaniu wzięło udział 90 zdrowych kobiet w wieku od 45 do 94 lat. Stwierdzono, że kobiety pijące zbyt mało płynów mają szersze zmarszczki, więcej przebarwień skóry i nieco większe pory. Codzienne picie kawy zwiększa wielkość porów i zmarszczek, a częste spożywanie mocniejszych alkoholi zmniejsza natłuszczenie skóry. Nadużywanie cukrów może pogarszać strukturę skóry i zmniejszać złuszczanie, a nadużywanie soli powiększa zmarszczki, naczynka, pory i wielkości przebarwień. Codzienne spożywanie tłuszczów zwiększa skłonność do pojawiania się naczynek. Codzienne spożywanie owoców wpływa na zmniejszenie zmarszczek, a jedzenie warzyw spowalnia złuszczanie. Dieta ogólnie oceniona jako zła pogarsza cztery parametry skóry: pory, zmarszczki, przebarwienia i nawilżenie strefy U.

Słowa kluczowe: stan skóry, zwyczaje żywieniowe, jakość diety, produkty spożywcze, płyny

 

Diet influence on skin parameters in women after 45 years of life

Abstract
The aim of the study was to assess state of the skin in women over 45 years of age, depending on their eating habits. Nine functional parameters of the skin were studied: structure, level of oiling, exfoliation, pore size and blood vessels, intensification of discoloration, wrinkles width and hydration zone T and U in the central part of the forehead and cheek. The study was conducted at the turn of 2015 and 2016 years in Walbrzych region among female students of the University of the Third Age, in day-care and senior homes. The study involved 90 healthy women aged 45 to 94. It has been found that women who drink too little fluids have wider wrinkles, stronger discoloration of the skin and slightly larger pores. Everyday coffee drinking increases size of pores and wrinkles, and frequent consumption of spirits reduces the sebum of the skin. Abuse of sugar can aggravate skin texture and can reduce its exfoliation and overuse of salt increases wrinkles, capillaries, pores and size of discoloration. Everyday fats consumption increases the tendency for occurrence of capillaries. Everyday fruits consumption reduces wrinkles and everyday vegetables consumption slows the exfoliation. Diet generally rated as bad, aggravated four parameters of the skin: pores, wrinkles, discoloration and hydration of U-zone.

Key words: skin condition, feeding habits, diet quality, food products, liquids

 

Kamila Dudek (1), Krzysztof Borysławski (2)
(1) Instytut Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
M: +48 786 832 694
E: kamila.dudek2704@gmail.com

(2) Katedra Antropologii
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Kożuchowska 5
51-631 Wrocław
M: +48 693 082 508
E: krzysztof.boryslawski@up.wroc.pl

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 6, 2016, 627

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj