Kanoniczne makijaże XX w. i ich implikacje we współczesnych stylizacjach

0
2790

Streszczenie

Mimo istnienia pewnych uniwersalnych cech atrakcyjnego wyglądu, kwestie kulturowe i historyczne wpływają na postrzeganie piękna oraz powodują występowanie specyficznych, określonych dla danego okresu historycznego lub danego obszaru cech nazywanych kanonem. Celem pracy było ukazanie charakterystycznych dla kanonicznych makijaży poszczególnych dekad XX w. cech i konsekwencji ich wykorzystania we współczesnych stylizacjach. Poddano analizie wybrane źródła literaturowe oraz internetowe. Na tej podstawie wykonano i udokumentowano współczesne stylizacje makijażowe inspirowane opracowanymi charakterystykami.

Słowa kluczowe: kanon, makijaż, XX wiek, makijaż współczesny, makijaż stylizowany, makijaż retro

Canonical make-ups of the twentieth century and their implications in contemporary styling

 

Abstract

Although certain universal features of attractive appearance do exists, cultural and historical factors have impact on the perception of beauty and cause the occurrence of specific, defined for a given historical period or area characteristics, known as canon. The aim of this paper was to indicate characteristic features of the canonical make-up of the twentieth century decades and consequences of their use in contemporary make-up styling. Selected literature and Internet sources were analyzed. Based on the analysis, several styling of contemporary make-up inspired with described characteristics were developed and documented.

Key words: canon, make-up, twentieth century, contemporary make-up, make-up stylized, retro make-up

 

Joanna Klonowska, Michał Wiciński, Wiktoria Gajewska
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18
02-366 Warszawa
M: +48 518 155 303
E: joanna.klonowska@wsiiz.pl

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 6, 2016, 589

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj