Wiązki światła laserów i lamp IPL w kosmetologii i medycynie estetycznej

0
3017

Streszczenie
W artykule przedstawiono podstawowe charakterystyki typowych lamp IPL oraz laserów stosowanych w zabiegach medycyny estetycznej, kosmetologii i dermatologii. Zwrócono szczególną uwagę na najważniejsze cechy konstrukcji obydwu urządzeń, ich cechy wspólne oraz istotne różnice użytkowe. Przedstawiono przykłady zastosowań, w których najlepsze wyniki zapewniają lampy IPL, oraz takie, których bezpieczeństwo i skuteczność mogą zapewnić tylko źródła laserowe. Zwrócono także uwagę na zasadnicze kryteria zarówno oceny przydatności każdego z urządzeń, jak i kryteria decyzji przy wyborze urządzenia do praktyki codziennej.

Słowa kluczowe: laser, IPL, długość fali, światło, dermatologia

 

Laser and IPL beam in cosmetology and aesthetic medicine

Abstract
The article describes typical characteristics of IPL lamps and lasers used in aesthetic medicine treatment, cosmetology and dermatology. The author paid close attention to most important construction characteristics of these two devices as well as similarities and differences in usable features. In some cases best results can be achieved by IPL sources, in others, high security and effectiveness can be assured only by lasers. Essential criteria of suitability and daily practice, were also taken into consideration.

Key words: laser, IPL, wavelength, light, dermatology

 

Ludwik Pokora
CTL Centrum Techniki Laserowej LASERINSTRUMENTS Sp. z o.o.
ul. Wiosny Ludów 49
02-495 Warszawa
T: +48 22 867 88 01
M: pokora@ctl.com.pl

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 6, 2015, 565

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj