Sezonowe zmiany stężenia witaminy D i ich wpływ na jej suplementację

0
1888
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Streszczenie

Niedobór witaminy D powoduje konieczność jej suplementacji. W Polsce wpływ na jej deficyt mają liczne czynniki, a wśród nich najważniejszym jest niedostateczne nasłonecznienie wynikające z szerokości geograficznej. Stężenie witaminy D wykazuje charakterystyczne wahania zależne od pory roku. Największe niedobory notuje się w zimie i wczesną wiosną, a najmniejsze latem. Taka sytuacja rodzi konieczność suplementacji witaminy D w dawkach dostosowanych do konkretnej pory roku w celu optymalnego pokrycia zapotrzebowania. Dawki te zwykle nie niosą za sobą niebezpieczeństwa przedawkowania.

Słowa kluczowe: witamina D, suplementacja, sezonowość, toksyczność, 25(OH)D

 

Seasonal changes of vitamin D concentration and their impact on its supplementation

Abstract

Vitamin D deficiency forces the need of supplementation. In Poland, multiple factors determine deficit of this vitamin. Among them, the most important is insufficient insolation resulting from geographical latitude. The concentration of vitamin D shows characteristic variations depending on the season. The greatest deficiency occurs in winter and the lowest in summer. Such situation implies supplementation of vitamin D in appropriate doses that match optimum seasonal demands. These doses usually do not involve any risk for overdose.

Key words: vitamin D, supplementation, seasonal changes, toxicity, 25(OH)D

 

Jakub Gawryś (1), Karolina Gawryś (1), Adrian Doroszko (2)

(1) Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wybrzeże Pasteura 1
50-367 Wrocław
M: +48 530 888 380
E: gawrysj@o2.pl

(2) Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
ul. Borowska 213
50-552 Wrocław
M: +48 604 535 807
E: adrian.doroszko@gmail.com

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 6, 2016, 561

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj