Ocena wpływu wybranych czynników środowiskowych na proces starzenia się skóry

0
3600

Streszczenie

W pracy przedstawiono problematykę związaną z procesem starzenia się skóry. Celem badawczym była ocena wpływu wybranych czynników środowiskowych: stresu, aktywności fizycznej, a także diety na proces starzenia skóry u kobiet i mężczyzn. Dodatkowo zbadany został związek między liczbą oznak starzenia a wykształceniem, miejscem zamieszkania, rodzajem wykonywanej pracy oraz pielęgnacją skóry. Stwierdzono, że zarówno stres, aktywność fizyczna oraz dieta wpływają na proces starzenia skóry u kobiet i u mężczyzn. Wykształcenie znacznie wpływa na proces starzenia skóry kobiet i mężczyzn. Zaobserwowano także istotny statystycznie związek między miejscem zamieszkania, rodzajem wykonywanej pracy, pielęgnacją skóry a liczbą oznak starzenia zarówno u kobiet, jak i mężczyzn.

Słowa kluczowe: starzenie się skóry, stres, dieta, aktywność fizyczna, ankieta

Assessment of selected environmental factors on the skin aging process

Abstract

The paper presents aging skin problems. The research goal was the evaluation of numerous environmental factors like stress, physical activity and also nutrition and their impact on women and men skin aging process. Additionally, the relation between skin aging and: education, place of residence, type of work and skin care, was examined. It has been stated that stress, physical activity and diet affects skin aging in women and men. Education has also significant influence on skin aging process in both genders. Statistically significant relation has been observed between the place of residence, type of work, skin care and the number of signs of skin aging for women and men.

Key words: skin aging, stress, physical activity, diet, questionnaire

 

Anna Pawłowska, Kinga Plewa-Tutaj
Instytut Zdrowia,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
T: +48 74 641 92 53
M: +48 785 327 062
E: kplewa@pwsz.com.pl

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 6, 2016, 567

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj