Optymalny model zaproszenia na badania profilaktyczne w populacyjnym programie wczesnego wykrywania raka piersi

0
1681
Naked woman wearing a pink breast cancer ribbon attached to her bare nipple as she cups her breast with her hand in a graceful movement, isolated on white

Streszczenie
Z badań skryningowych raka piersi korzysta w Polsce mniej niż połowa uprawnionych kobiet. Skuteczny system rekrutacji staje się zatem podstawowym warunkiem efektywnego prowadzenia badań przesiewowych. Celem pracy była analiza opinii dotyczących formuły zaproszeń na badanie mammograficzne, dających możliwość wypracowania optymalnego wzoru zaproszenia do uczestnictwa w programach skryningowych. Pomimo że zaobserwowano wśród kobiet wzrost zainteresowania udziałem w badaniach mammograficznych, nadal jest ono poniżej oczekiwanego poziomu 70%. Istnieje konieczność uzupełnienia treści zaproszeń o informacje, których oczekują kobiety, dokładne wyjaśnienie celu mammografii, sposobu wykonania i ewentualnej szkodliwości badania, podkreślenie jego finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Słowa kluczowe: rak piersi, skryning, badania ankietowe

 

Optimal model of breast cancer screening invitation letter in early breast cancer detection population program

Abstract
Less than half of eligible women take part in breast cancer screening program in Poland. Effective recruitment system thus becomes an essential condition for effective screening. The aim of the paper is to analyze opinion of respondents on the content of a mammogram invitation letter, which gives the opportunity to develop the optimal screening program invitation formula. Despite increased interest in mammography was observed, it still remains below expected level of 70%. There is a need to complement the content of the invitation letters with information, that women expect, such as: explanation of the goal of mammography, method of examination and its possible harms, emphasizing the program is funded by the National Health Fund.

Key words: breast cancer, screening, survey evaluation

 

Agnieszka Dyzmann-Sroka (1), Barbara Stawińska-Witoszyńska (2), Barbara Więckowska (3), Maciej Trojanowski (4)

(1) Zakład Epidemiologii i Profilaktyki Nowotworów,
Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
T: +48 61 885 09 15
E: agnieszka.dyzmann-sroka@wco.pl

(2) Zakład Epidemiologii Katedry Medycyny Społecznej
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań

(3) Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki UMP
ul. Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań

(4) Wielkopolskie Biuro Rejestracji Nowotworów
Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15
61-866 Poznań

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 2, 2016, 191

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj