Kulturowe uwarunkowania zachowań żywieniowych

0
3034

Streszczenie
Zaspokajanie potrzeb pokarmowych odbywa się w zróżnicowany sposób wśród mieszkańców różnych społeczności. Kultura w znacznym stopniu wpływa na zachowania żywieniowe, w szczególności nakazy i zakazy religijne narzucają jej wyznawcom pewne ograniczenia żywieniowe. Poza religią zachowania żywieniowe kształtowane są przez obyczaje danej społeczności, wierzenia, mody. W artykule zaprezentowano opis wybranych kuchni narodowych oraz wpływ poszczególnych czynników kulturowych na wzory żywieniowe, panujące w danej społeczności. W dobie globalizacji zależności pomiędzy kulturą a żywieniem mają mniejsze znaczenie niż niegdyś, jednak nadal pozwalają w pełni zrozumieć zachowania żywieniowe jednostki czy całej grupy etnicznej.

Słowa kluczowe: zwyczaje żywieniowe, nawyki żywieniowe, kultura, religia, kuchnia narodowa

 

Cultural conditions of nutrition behaviour

Abstract
Meeting the nutritional needs takes place in different ways among members of varied communities. Culture greatly affects nutrition behavior, in particular religious orders and prohibitions impose its followers certain dietary restrictions. Besides religion, eating habits are shaped by customs, beliefs, fashion. The paper presents description of selected national cuisines and the impact of cultural factors on individual dietary patterns prevailing in the community. In the era of globalization, the relationship between culture and nutrition are less important than before, but still allow to fully understand the eating behavior of individual or entire ethnic group.

Key words: nutrition customs, eating habits, culture, religion, national cuisine

 

Angelika Śmidowicz

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-624 Poznań
M: +48 695 413 329
E: angelika.smidowicz@up.poznan.pl

Mobilny gabinet dietetyczny
W: swiadomezywienie.pl

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 2, 2016, 163

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj