Ocena skuteczności lasera diodowego w depilacji okolic intymnych u pacjentów z fototypem od 1 do 6 według Fitzpatricka, z uwzględnieniem pochodzenia etnicznego badanych

0
2828

Streszczenie
Epilację laserową na zasadzie selektywnej fototermolizy wielokrotnie opisywano w literaturze, jednakże nie podjęto próby dokonania szczegółowego opracowania w ujęciu multikulturowym w odniesieniu do epilacji miejsc intymnych. Piśmiennictwo naukowe podaje wyniki badań dotyczące ograniczonej fototypowo populacji. Celem badania w aspekcie multikulturowym jest przedstawienie skuteczności epilacji laserowej przy zastosowaniu lasera diodowego w okolicy stref intymnych w grupie kobiet i mężczyzn o różnym pochodzeniu etnicznym. W badaniu przedstawiono wpływ fototypu oraz pochodzenia etnicznego pacjentów poddanych badaniu na skuteczność wybranej metody epilacji. Wyniki przeprowadzonych badań przedstawiają dodatkowo skuteczność depilacji laserem diodowym stref intymnych w zależności od płci badanych.

Słowa kluczowe: epilacja, depilacja, usuwanie owłosienia, laser diodowy, pochodzenie etniczne

 

Assessment of diode laser hair removal effectiveness in pubic areas in patients with phototype 1 to 6, according to Fitzpatrick scale, including ethnical origins

Abstract
Laser hair removal on the basis of selective photo thermolysis has been repeatedly described in scientific publications, however no attempt has been made in terms of pubic hair removal in multicultural adults. Publications present research results based on population limited by phototype. The aim of the study is to show the multicultural aspect of laser hair removal effectiveness applying diode laser on pubic area in a group of men and women of different ethnic origins. The study shows the impact of phototype and patients ethnicity on the efficacy of chosen method of pubic hair removal. Additionally,the results show effectiveness of diode laser pubic hair removal with respect to gender.

Key words: epilation, depilation, hair removal, diode laser, ethnicity

 

Izabela Załęska (1, 2), Magdalena Atta-Motte (3)

(1) Zakład Kosmetologii, Wydział Rehabilitacji Ruchowej
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
M: 504 265 052,
E: izaleska@icloud.com

(2) Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Instytut Nauk o Zdrowiu
ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ
M: +48 504 265 052
E: izaleska@icloud.com

(3) Tooting Medical Centre
UK, London 5
London Road / Links Road SW17 9 JP
E: atta.motte@gmail.com

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 3, 2016, 311

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj