Efekty niepożądane zastosowania lasera diodowego w depilacji stref intymnych u pacjentów o różnym pochodzeniu etnicznym

0
2065

STRESZCZENIE
Epilacja laserowa i związane z nią działania niepożądane wielokrotnie opisywano w literaturze, jednakże nie podjęto próby dokonania szczegółowego opracowania w ujęciu multikulturowym, w odniesieniu do depilacji miejsc intymnych. Piśmiennictwo donosi o ograniczonej fototypowo populacji bez analizy aspektu pochodzenia genetycznego. Skóra w strefach intymnych jest silnie unaczyniona i unerwiona, często intensywniej zabarwiona, a włosy łonowe mogą różnić się kolorem, grubością i strukturą od tych, które znajdują się w innych rejonach ciała. Sam zabieg dla pacjentów oraz dla terapeuty może być dość kłopotliwy, a pozabiegowa reakcja skóry i działania niepożądane mogą być bardziej nasilone. W pracy podjęto analizę częstotliwości występowania skutków ubocznych, opisano ich rodzaje, nasilenie oraz korelacje pomiędzy poszczególnymi czynnikami w ujęciu mutlikulturowym, mając na uwadze pochodzenie etniczne badanych, ich pochodzenie genetyczne do 3 pokoleń wstecz oraz powszechnie stosowaną skalę Fitzpatricka w depilacji stref intymnych przy zastosowaniu lasera diodowego o długości fali 805 nm. Badanie zostało przeprowadzone w ośrodkach w Polsce i Wielkiej Brytanii, w sumie u 140 badanych (n = 140).

Słowa kluczowe: efekty niepożądane, epilacja, laser diodowy, pochodzenie etniczne

 

Side effects of the diode laser hair removal in the pubic area in patients of the different ethnics

ABSTRACT
Laser hair epilation and its side effects have often been featured in scientific publications, but no attempt was made to conduct a detailed study of side effects in terms of multicultural origins and in particular in relation to pubic hair removal. Previous publications are based on limited photo- type population without considering the aspect of ethnic origin, with researchers mainly focused on non- intimate areas of the body. The pubic skin is highly innervated and vascularized, often strongly pigmented and pubic hair may differ in colour, thickness and structure compared to other parts of the body. The treatment can be quite troublesome for patients and therapist and postoperative skin reactivity and side effects may be more severe. This study is focused on the analysis of side effect, their type, severity and correlation between different factors in terms of multicultural and ethnic origins of respondents, their genetics up to 3 generations back and the commonly applied Fitzpatrick scale in hair removal in pubic areas with diode laser wavelength 805 nm. The study was conducted in Poland and the UK, total 140 respondents (n = 140).

Key words: side effects, epilation, diode laser hair removal, ethnicity

 

Izabela Załęska (1, 2), Magdalena Atta-Motte (3)
(1) Zakład Kosmetologii
Wydział Rehabilitacji Ruchowej
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
M: +48 504 265 052
E: izaleska@icloud.com

(2) Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Instytut Nauk o Zdrowiu
ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ

(3) Polmedics Ltd, Regent Place 36, Rugby CV21 2PN, UK

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 4, 2016, 425

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj