Związki ołowiu w antycznej kosmetyce

0
2081

Streszczenie
Ołów w czasach starożytnych wykorzystywany był m.in. do wyrobu rur kanalizacyjnych, elementów budowlanych, figurek wotywnych, farb malarskich, artykułów gospodarstwa domowego, w tym garnków i naczyń. Źródła literackie z okresu antyku poświadczają również szerokie użycie ołowiu i jego związków w celach kosmetycznych i medycznych. Spośród stosowanych w kosmetyce związków ołowiu największą popularnością cieszył się węglan ołowiu, ale pewne znaczenie miały również glejta oraz galena. W artykule wskazane zostały wybrane fragmenty pism autorów greckich i rzymskich dotyczące zastosowania ołowiu i jego związków w kosmetyce. Zwrócono również uwagę na potencjalne zagrożenia dla zdrowia związane ze stosowaniem kosmetyków zawierających związki ołowiu. Obecnie, zgodnie z obowiązującym w Polsce rozporządzeniem ministra zdrowia, stosowanie ołowiu i jego związków jest zabronione.

Słowa kluczowe: historia kosmetyki, kosmetyka w starożytnym Rzymie, ołów, biel ołowiowa

Abstract
In ancient times, lead was applied widely. Among others, it was used in the production of sewage pipes, construction elements, votive figures, paints and household articles including pots and dishes. Literary sources from antiquity also confirm a wide application of lead and its compounds for cosmetic and medical purposes. Lead carbonate is the most popular lead compound employed in cosmetics but litharge and galena also had certain significance. The article points out chosen parts of writings by Greek and Roman authors concerning the application of lead and its compounds in cosmetics. The potential threats for health resulting from application of cosmetics containing lead compounds in ancient times were also mentioned. Nowdays, according to Polish law, utilization of lead and its compounds is forbidden.

Key words: history of cosmetics, cosmetics in Ancient Rome, lead, white lead

Ewa Garasińska-Pryciak
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna
ul. Nowowiejska 69
50-340 Wrocław
T: +48 71 321 11 54
E: egarasinska@gmail.com

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 2(4), 2015, 121-125

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj