Zmiany w metabolizmie glikozaminoglikanów pod wpływem działania ołowiu

0
1490

Streszczenie
Glikozaminoglikany są elementami konstrukcyjnymi proteoglikanów, które łącznie z białkami kolagenowymi i niekolagenowymi stanowią podstawowe składniki macierzy pozakomórkowej. Proteoglikany biorą udział w krzepnięciu, dyfuzji rozpuszczalnych w wodzie cząsteczek przez błony komórkowe i chronią strukturę komórkową. Ilościowe i jakościowe zaburzenia syntezy glikozoaminoglikanów są związane z patologią systemową i narządową. Ołów, współdziałając z elementami macierzy zewnątrzkomórkowej, zaburza metabolizm glikozaminoglikanów. To działanie ołowiu połączone jest ze wzrostem peroksydacji lipidów w ścianie naczyń. Glikozaminoglikany mogą być stosowane jako biomarker toksycznego działania ołowiu.

Słowa kluczowe: glikozaminoglikany, ołów, lipidy

Abstract
Glycosoaminoglycans are the constructive elements for proteoglycans, which along with collagen and non-collagen proteins constitute the basal extracellular matrix components. Proteoglycans take part in coagulation, diffusion of soluble in water particles through cellular membranes and protect cellular structure and mechanical properties. The quantitative and qualitative disturbances in glycosoaminoglycans synthesis are associated with organ and system pathology. Lead interacts with basal extracellular matrix disturbing metabolism of glycosaminoglycans. This effect of lead is connected with increasing lipid peroxidation in vessel walls. Glycosaminoglicans can be used as an sensitive indicator of toxic influence of lead.

Key words: glycosoaminoglycans, lead, lipids

Barbara Turczyn, Anna Skoczyńska, Anna Wojakowska
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
T: +48 71 736 4000
E: barbara.turczyn@umed.wroc.pl

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 2(4), 2015, 193-195

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj