Perspektywy zastosowania układów z ftalocyjaninami i porfirynami w kosmetologii

0
1854

STRESZCZENIE
Fotouczulacze, w tym pochodne porfiryny, znajdują zastosowanie w kosmetologii i dermatologii. Stanowią podstawowy element terapii i diagnostyki fotodynamicznej. Ich rola sprowadza się do absorpcji światła i po
ekspozycji na światło laserowe o charakterystycznej długości fali, niszczeniu komórek zmienionych chorobowo. Związki te gromadzą się w głównie w tkankach chorobowo zmienionych, co pozwala je selektywnie niszczyć, oszczędzając tkanki zdrowe. Przedstawione badania dotyczą właściwości fotofizycznych wybranych pochodnych porfiryn, jako potencjalnych substancji fotouczulających, których zakresy absorpcji i fluorescencji mają znaczenie w zastosowaniach kosmetycznych. Prowadzone badania pozwalają na zrozumienie wpływu struktury substancji i jej modyfikacji na właściwości fotofizyczne.

Słowa kluczowe: porfiryny, ftalocyjaniny, metaloftalocyjaniny i porfiryny oraz ich rola jako fotouczulaczy

ABSTRACT
Photoactivators, among others derivatives of porphyrin, belong to a large group of compounds which have gained considerable attraction in cosmethology and dermathology owing to their application in photodynamic therapy of skin and photodynamic detection of areas infected by tumor. The most important is that these photoactivators cumulate much more affectively in cancer cells than in healthy cells, which allows selective extermination of sick cells. Presented results concern photophysical properties of selected chemical derivatives as potential photoactivators, which absorption and fluorescence range may be important in cosmetic applications. Presented results of study help in understanding the influence of structure and their modifications on photophysical properties compounds of interest.

Key words: porphyrins, phtalocyjanins, methalphtalocyjanins and porphyrins and their function as photoactivators

Janina Legendziewicz, Jerzy Jański
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław
T: +48 71 3757300
E: janina.legendziewicz@chem.uni.wroc.pl

Yurij Gierasymczuk
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
ul. Okólna 2
50-422 Wrocław

Aleksander Koll
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna
ul. Nowowiejska 69
50-340 Wrocław

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 1(4), 2015, 103-105

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj