Pełzakowe zapalenie rogówki jako powikłanie nieprawidłowego używania soczewek kontaktowych

0
2401

Streszczenie
Badania epidemiologiczne wskazują, że ponad 90% zakażeń okulistycznych u osób noszących soczewki kontaktowe jest wynikiem nieprzestrzegania zasad higieny. Poprzez brak należytej higieny należy rozumieć płukanie soczewek bieżącą wodą, stosowanie niesterylnych płynów do higieny soczewek, nieprawidłową ich dezynfekcję lub korzystanie z basenu z wodą chlorowaną. Niewłaściwa higiena przyczynia się do zakażenia akantaamebą. Schorzenie to jest trudne do zdiagnozowania, ponieważ obraz kliniczny zakażenia jest mało charakterystyczny a izolacja drobnoustroju skomplikowana. Dodatkowym problemem jest trudny dostęp do skutecznego leczenia, prowadzącego do trwałego wyeliminowania drobnoustroju.
W pełzakowym zapaleniu rogówki najistotniejsze jest zapobieganie infekcji akantaamebą. Zapobieganiu sprzyja edukacja dotycząca prawidłowego posługiwania się soczewkami kontaktowymi, ich zakładania i zdejmowania w zależności od rodzaju, przeprowadzania badań kontrolnych oraz bezwzględnego przestrzegania zasad higienicznych.
W niniejszym artykule przedstawiono sposoby zapobiegania pełzakowemu zapaleniu rogówki.

Słowa kluczowe:
zakażenia, okulistyka, soczewki kontaktowe, akantaameba, Pełzakowe zapalenie rogówki

 

Amoebic cornea infection as a complication of impropriate contact lenses utilization

Abstract
Epidemiologic research shows that over 90% of ophthalmologic infections arise from non-observance of personal hygiene in contact lenses users. Inappropriate hygiene occurs as rinsing the lenses with pipe-network water, utilization of unsterile lens wash, incorrect disinfection as well as using chlorinated water. Improper hygiene leads to acanthamoeba infection. The disease is difficult to diagnose as the clinical picture is not obvious and the microorganism is hard to isolate. Additional problem is connected with lack of efficient treatment leading to sustained elimination.
Prevention is the most important procedure in amoebic cornea infection. Prevention means education on how to utilize lenses, how to put them on and take off depending on their type, frequency of using care products, conducting medical control tests as well as absolute adherence to hygienic rules.
This paper presents behaviors preventing amoebic cornea infection.

Key words:
infections, ophthalmology, contact lenses, acanthamoeba, amoebic cornea infection

 

Gabriela Gromczyńska¹, Grażyna Szymańska-Pomorska¹,², Aleksandra Pytel¹

1. Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna
ul. Nowowiejska 69
50-340 Wrocław
T: +48 71 322 15 48

2. Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. K. Bartla 5
51-618 Wrocław
M: +48 724 995 735
E: grazyna.szymanskapomorska@umed.wroc.pl

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 5, 2015, 503

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj