Etiologia, obraz kliniczny oraz diagnostyka cellulitu

0
4481

Streszczenie
Problem cellulitu dotyczy wielu osób, w większości kobiet. Zmiany struktury skóry dotkniętej cellulitem oraz ich stopień zaawansowania spowodowane są wieloma czynnikami, m.in. genetycznymi, zaburzeniami metabolizmu tkanki tłuszczowej, upośledzeniem przepływu krwi i limfy, magazynowaniem produktów przemiany materii w skórze. Wybór odpowiednich narzędzi diagnostycznych umożliwia analizę zmian w obrębie skóry i tkanki podskórnej. Na podstawie dostępnych badań można przyjąć, że zmiany cellulitowe mają wieloczynnikową etiologię.

Słowa kluczowe:
cellulit, etiologia, obraz kliniczny, diagnostyka

 

Etiology, clinical picture and diagnosis of cellulite

Abstract
Cellulite affects many people, particularly women. Changes of skin structure afflicted by cellulite and its progress are caused by many factors, among others: genétic, metabolism disorders of fat tissue, impairment of blood and lymph flow, gathering products of metabolism in the skin. The choice of proper diagnostic tools enables analysis within the skin and subcutaneous layer.

Key words:
cellulite, etiology, clinical picture, diagnosis

 

Marta Grzeszczuk, Ewa Garasińska-Pryciak
Wydział Profilaktyki i Zdrowia
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
ul. Nowowiejska 69
50-340 Wrocław,
T: +48 71 321 11 54
E: mralicious@gmail.com

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 5, 2015, 489

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj