Najnowsze osiągnięcia ortodoncji i ich zastosowanie w poprawie estetyki twarzy

0
2571

Streszczenie
Subiektywnym i najbardziej powszechnym czynnikiem skłaniającym pacjenta do leczenia ortodontycznego jest nieestetyczny wygląd. Powoduje on dyskomfort w funkcjonowaniu osoby dotkniętej deformacją, w skrajnych przypadkach może doprowadzać do frustracji i zaburzeń psychologicznych. Zatem estetyka twarzy powinna być priorytetem na etapie diagnozowania, kwalifikowania pacjenta do leczenia oraz przy wyborze sposobu terapii. Kliniczne możliwości zmian w układzie zębowo-szkieletowym twarzy, czy to przez leczenie ortodontyczne, czy chirurgię ortognatyczną, wymagają zrozumienia oraz oceny estetyki, proporcji i symetrii twarzy. Leczenie interdyscyplinarne ortodontyczno-chirurgiczne jest połączeniem wielu dyscyplin – medycyny, sztuki, socjologii czy psychologii. Lekarze prowadzący powinni być nie tylko wykwalifikowanymi specjalistami z zakresu medycyny, ale także humanistami.

Słowa kluczowe: ortodoncja, ortognatyka, leczenie interdyscyplinarne ortodontyczno-chirurgiczne, estetyka twarzy

Abstract
The subjective and the most common factor inducing the patient to seek orthodontic treatment is unsightly appearance accompanying dental-facial deformities. It causes discomfort in the broader functioning of the people affected by deformation and, in extreme cases, can lead to frustration and psychological disorders. Therefore, the aesthetics of the face should be a priority at the stage of diagnosis, the patient’s treatment classification and therapy selection process. The clinical treatment leading to the changes in the dental-skeletal features of the face, whether by orthodontic treatment or orthognathic surgery, requires knowledge of facial beauty, which includes an evaluation of its aesthetics, proportion and symmetry. The interdisciplinary orthodontic-surgical treatment is a big responsibility, which applies both to decisions on the treatment plan, as well as its satisfying results. Due to the fact that the team treatment is a combination of many disciplines – medicine, art, sociology and psychology, doctors in charge should not only be qualified specialists in the field of medicine, but also humanists.

Key words: orthodontics, orthognathic, interdisciplinary orthodontic-surgical treatment, surgical facial aesthetics

Alina Strzałkowska, Ewa Winiarska-Maks
Orthosmile Praktyka Ortodontyczna
ul. Jaracza 77c
50-305 Wrocław
M: +48 71 792 85 95
E: orthosmile@orthosmile.pl

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 4, 2015, 393

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj