Ocena skuteczności peelingu na bazie kwasu mlekowego i migdałowego

0
3340

Streszczenie
W artykule przedstawiono mechanizmy naprawcze zachodzące w skórze pod wpływem działania peelingów chemicznych doprowadzających do spowolnienia starzenia się skóry. Omówiono możliwości zmniejszenia przebarwień skórnych, poprawy nawilżenia i elastyczności skóry po zastosowaniu kwasu mlekowego o stężeniu 30% i 40%, pH 2,8, oraz kwasu migdałowego o stężeniu 40%, pH 1. Oceny oddziaływania preparatów oraz możliwości naprawczych skóry dokonano w oparciu o analizę zdjęć cyfrowych oraz pomiar nawilżenia. Po zakończeniu badania porównano stopnie zabarwienia skóry: przed, w trakcie i po zabiegu. Korzystny efekt aplikacji peelingów chemicznych doprowadził do zmniejszenia intensywności przebarwień, poprawy faktury i kolorytu skóry.

Słowa kluczowe: peeling chemiczny, fotostarzenie, kwas mlekowy, kwas migdałowy, eksfoliacja

Abstract
The research work presents repair mechanisms which occur within skin under influence of chemical exfoliation processes that lead to slowing down skin ageing. The aim of work was the assessment of the possibilities of reducing skin discoloration, improving moisture and flexibility of skin after application of lactic acid with the concentration of 30% and 40%, pH 2.8, as well as mandelic acid with the concentration of 40% and pH 1. Preparations influence on the skin as well as skin repair possibilities has been assessed on the basis of digital pictures analysis and moisture measurement. After the study, the levels of coloration of skin before, during and after the treatment, were compared. A beneficial effect of chemical exfoliations has led to mitigation of the skin discolorations intensity as well as the improvement of skin texture and tone.

Key words: chemical exfoliation, photoageing, lactic acid, mandelic acid, exfoliation

Alicja Palacz
Wydział Kosmetologii
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu
ul. Grabowa 22, 61-473 Poznań, tel. + 48 61 832 77 76
e-mail: alicja_palacz@onet.pl

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 3(3), 2014, 169-175

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj