Częstość występowania wybranych zaburzeń pigmentacji skóry u kobiet w wieku od 40 do 75 lat w zależności od ich wieku i statusu społeczno-ekonomicznego

0
2811

Streszczenie
Celem pracy było określenie częstości występowania pięciu wybranych wad pigmentacji u kobiet w zależności od ich wieku, wykształcenia i sytuacji materialnej. Materiał badawczy został zebrany drogą ankietową i obejmował 120 kobiet w wieku od 40. do 75. roku życia, studentek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PWSZ AS w Wałbrzychu. Stwierdzono, że najczęstszą wadą pigmentacji są przebarwienia po odczynach fototoksycznych (27,5%), a następnie piegi (23%), ostuda (21%), plamy soczewicowate (19%) i bielactwo nabyte (9,5%). Większą częstość wad pigmentacji stwierdzono u kobiet starszych, z gorszym wykształceniem i gorzej sytuowanych.

Słowa kluczowe: wady pigmentacji skóry, fototoksyczne przebarwienia, piegi, melasma, plamy soczewicowate, bielactwo, status społeczno-ekonomiczny

Abstract
The aim of the study is to determine the prevalence of 5 selected pigmentation defects in women, depending on their age, educational status and financial situation. The research material was collected by use of survey and includes 120 women aged 40 to 75 years, students at the University of the Third Age PWSZ AS in Walbrzych. It has been found that the most frequently pigmentation defect was a discolouration resulting from phototoxic reactions (27.5%), followed by freckles (23.0%), melasma (21.0%), lentigo (19.0%) and vitiligo (9.5%). A larger number of pigmentation defects was observed in elder women, presenting lower education level and financial status.

Key words: skin pigmentation defects, phototoxic discolouration, freckles, melasma, lentigo, vitiligo, socio-economic status

Krzysztof Borysławski, Martyna Sienkiewicz
Instytut Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Angelusa Silesiusa
ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych
mob. 693 082 508
e-mail: krzysztof.boryslawski@up.wroc.pl

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 4(3), 2014, 297-299

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj