Finansowanie działalności kosmetycznej i zakupu sprzętu

0
2306

Przedsiębiorcy zainteresowani finansowaniem sprzętu kosmetycznego i działalności są kuszeni licznymi ofertami firm faktoringowych, leasingowych i banków. Przed dokonaniem wyboru warto zastanowić się, jak dużych środków potrzebujemy, na jaki cel i w jakim czasie oraz czy warto połączyć różne źródła finansowania. Z finansowania mogą korzystać zarówno indywidualni przedsiębiorcy, jak i spółki prawa handlowego prowadzące działalność kosmetyczną.

Leasing

Leasing jest najbardziej popularną formą finansowania inwestycji poprzez uzyskiwanie środków trwałych bez konieczności ich zakupu. Umowa leasingu polega na oddaniu przez finansującego (leasingodawcę) korzystającemu do odpłatnego używania albo do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony przedmiotu leasingu. Przez czas trwania umowy podmiot finansujący pozostaje właścicielem oddanego w leasing przedmiotu. Leasing występuje w dwóch zasadniczych formach – leasingu operacyjnego oraz leasingu finansowego. Pierwszy z nich charakteryzuje umowa, która została zawarta na czas oznaczony – na okres stanowiący co najmniej 40 proc. czasu amortyzacji przedmiotu leasingu. Suma ustalonych w umowie leasingu operacyjnego opłat netto wynosi co najmniej tyle, ile wartość początkowa przedmiotu leasingu. Po stronie finansującego opłaty stanowią przychód, natomiast u korzystającego są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Finansujący wykazuje przedmiot leasingu jako składnik aktywów i amortyzuje go. Umowa leasingu finansowego także zostaje zawarta na czas oznaczony, a suma ustalonych w niej opłat netto odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu. Do kosztów uzyskania przychodu u korzystającego oraz do przychodu u finansującego zalicza się jedynie odsetkową część rat leasingowych. Korzystający wykazuje przedmiot leasingu jako składnik aktywów i amortyzuje go. Zatem podstawową różnicą między leasingiem finansowym a leasingiem operacyjnym jest uprawnienie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Ma to zasadniczy wpływ na wysokość kosztów podatkowych stron umowy leasingu. Ponadto, w przypadku leasingu operacyjnego korzystający może po zakończeniu umowy wykupić przedmiot leasingu, zaś w razie leasingu finansowego ma wykupić przedmiot leasingu. Do korzyści płynących z leasingu można niewątpliwie zaliczyć fakt, że nie pogarsza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, ponieważ transakcje leasingowe nie są traktowane jako zobowiązania korzystających. Istotną zaletą leasingu jest możliwość optymalizacji podatkowej po stronie korzystającego, zwłaszcza przy zastosowaniu leasingu operacyjnego. Leasing operacyjny to ok. 85% wszystkich umów leasingowych, głównie z uwagi na niższe koszty początkowe (mniejszy wkład własny). Pozostałe 15% to umowy leasingu finansowego, przy których cały VAT od środka trwałego należy uiścić z góry. Jeżeli przewidywany jest stosunkowo krótki czas używania przedmiotu leasingu, warto wybrać leasing operacyjny, ponieważ pozwala on na zwiększenie bieżących kosztów uzyskania przychodów i zmniejszenie podstawy opodatkowania o poniesione koszty rat leasingowych w okresie trwania umowy. Leasingobiorca może zaś dokonywać odpisów amortyzacyjnych w wysokości wynikającej wprost z przepisów podatkowych, bez względu na to, jaka była faktyczna wysokość opłat leasingowych w danym roku podatkowym. Leasing operacyjny traktowany jest w podatku VAT jako usługa, a leasing finansowy jako dostawa towaru. Kosztami uzyskania przychodu w przypadku leasingu operacyjnego są: wpłata początkowa cała rata leasingowa, opłaty manipulacyjne, prowizje, koszty użytkowania przedmiotu leasingu (paliwo, ubezpieczenie, naprawy). W leasingu finansowym kosztami uzyskania przychodu są: odpisy amortyzacyjne, odsetki z raty leasingowej oraz koszty użytkowania przedmiotu leasingu.

Faktoring

Faktoring to przejęcie przez firmę factoringową ryzyka wypłacalności danego przedsiębiorcy. Firma faktoringowa (faktor) wypłaca przedsiębiorcy (faktorantowi) pełną wartość należności przysługującej faktorantowi od innego podmiotu lub część tej należności. Faktoring jest zestawem kilku usług: finansowej, ubezpieczeniowej, inkasa należności, a czasem nawet windykacji. To, jak będzie wyglądał taki zestaw, zależy jedynie od klienta. Pomaga to w zachowaniu płynności finansowej przedsiębiorcy. Interesującą cechą faktoringu jest to, że może go uzyskać przedsiębiorca, który nie ma zdolności kredytowej. Jest to możliwe, ponieważ factoring nie jest ograniczony wymogami zawartymi w prawie bankowym, poza tym faktor ocenia wypłacalność kontrahenta, a nie faktoranta. Faktoring jest także formą outsourcingu w ściąganiu należności. Do wad faktoringu niewątpliwie należą jego koszty (na wynagrodzenie firmy faktoringowej składają się prowizja za usługi faktoringowe, odsetki pobierane od wypłaconej zaliczki oraz ewentualnie prowizja za przyjęcie ryzyka wypłacalności odbiorcy). Firmy faktoringowe podkreślają jednak, że koszty te są niższe niż kredytu obrotowego. Trudno też korzystać z niego doraźnie i w odniesieniu do pojedynczych wierzytelności – firmy faktoringowe preferują wierzytelności od stałych dostawców i w pakietach.

Pożyczki i kredyty

Pożyczki może udzielić każdy podmiot, który jest właścicielem środków, zaś kredytu – bank. Podstawową różnicą pomiędzy pożyczką a kredytem jest to, że przedmiot pożyczki staje się własnością pożyczkobiorcy, zaś przedmiot kredytu jest jedynie użyczony kredytobiorcy. Bank udziela kredytu na ściśle określony we wniosku kredytowym cel i na ten cel środki powinny zostać wykorzystane. Kredyty są udzielane przez bank odpłatnie, a umowa musi zostać sporządzona pisemnie, natomiast pożyczki mogą być udzielane nieodpłatne, nie ma też wymogów co do formy umowy. Procedura finansowania sprzętu, w tym wyposażenia gabinetu, za pomocą pożyczki zazwyczaj obejmuje ofertę finansowania na parę lat i niemalże w 100% wartości sprzętu. Oprocentowanie oferowane przez banki może być oparte zarówno na zmiennej, jak i na stałej stopie procentowej. Czy warto korzystać z kredytów lub pożyczek? Procedura leasingowa jest zazwyczaj szybsza i tańsza od procedury kredytowej (szczególnie w przypadku kredytu inwestycyjnego), co przemawia za leasingiem. Osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą, mogą liczyć na wsparcie ze strony funduszy unijnych. Możliwości też są zależne zarówno od regionu, jak i skali przedsięwzięcia.

Anna Nowak

prawnik, założycielka www.e-prawnicy.infoanna@e-prawnicy.info

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 1 (1), 2012, 77

[wpdm_file id=13]

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj