Prozdrowotne właściwości nienasyconych kwasów tłuszczowych

0
569

STRESZCZENIE
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe w ostatnich latach są obiektem zainteresowań wielu ośrodków badawczych. Udowodniono ich działanie kardioprotekcyjne, dowiedziono udziału w programowaniu metabolicznym, ale także wykazano wpływ na przebieg schorzeń o podłożu psychicznym jak depresja czy schizofrenia. Kwasy te zaangażowane są także w etiopatogenezę schorzeń dermatologicznych jak łuszczyca czy atopowe zapalenie skóry. Ich podaż w codziennej diecie wydaje się być nieodzowna, a znaczenie dla zachowania homeostazy kluczowe. Jednakże nadal istnieje potrzeba potwierdzenia ich wpływu i roli w przebiegu niektórych chorób.
Celem pracy było przybliżenie znaczenia i roli kwasów tłuszczowych w przebiegu wybranych chorób o podłożu zapalnym, psychicznym, jak również opisanie kardioptotekcyjnego wpływu wynikającego z ich podaży.

Słowa kluczowe: niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, kardioptotekcja, metabolizm, skóra, cholesterol

Health-promoting properties of unsaturated fatty acids

ABSTRACT
Essential unsaturated fatty acids have became the focus of many research in recent years. Their cardioprotective effect involvement in metabolic programming were demonstrated, but also their influence on the course of psychiatric disorders such as depression or schizophrenia. They are also involved in the aetiopathogenesis of dermatological conditions such as psoriasis and atopic dermatitis. Their supply in the daily diet appears to be indispensable and their importance in maintaining homeostasis is crucial. However, there is still a need to confirm their influence and role in the course of certain diseases.
The study aimed to present the importance and role of fatty acids in the course of selected inflammatory and psychiatric diseases, as well as the cardioprotective effects of their supply.

Keywords: essential unsaturated fatty acids, cardioprotection, metabolism, skin, cholesterol

Małgorzata Sobczyk (1), Konrad Krajewski (2), Natalia Schafer (3), Marcin Osowski (1), Karolina Kulik-Kupka (1), Radosław Balwierz (3)

1. Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

2. Szkoła Doktorska
Wydział Informatyki i Zarządzania
Politechnika Wrocławska
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

3. Katedra Farmacji i Chemii Ekologicznej
Wydział Chemii
Uniwersytet Opolski
ul. Oleska 48
45-052 Opole
M: +48 774 527 113
E: radoslaw.balwierz@uni.opole.pl

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2023;12(5):105-113
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2023;12(5):159-167
Sposób cytowania: Sobczyk M, Krajewski K, Schafer N, et al. Prozdrowotne właściwości nienasyconych kwasów tłuszczowych. Aesth Cosmetol Med. 2023;12(5):159-167. https://doi.org/10.52336/acm.2023.020

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj