Arteterapia jako metoda zapobiegająca wypaleniu zawodowemu na przykładzie nauczycieli akademickich

0
745

STRESZCZENIE
Wypalenie zawodowe to zjawisko, którego doświadcza coraz większa liczba osób będących w przełomowych momentach kariery zawodowej. Jedną z grup narażonych na syndrom tzw. wypalenia zawodowego są nauczyciele akademiccy.
Celem niniejszej pracy była charakterystyka arteterapii w kontekście metody mogącej zapobiegać wypaleniu zawodowemu.
Przeanalizowano warsztaty twórcze przeprowadzone wśród nauczycieli akademickich pracujących na uczelniach wyższych. Potwierdzono, że zajęcia twórcze z elementami arteterapii pozytywnie wpływają na emocje. Badani doświadczali poczucia kompetencji, własnej wartości i jedności z grupą. Arteterapia może stać się skuteczną metodą profilaktyki wypalenia zawodowego.

Słowa kluczowe: arteterapia, sztuka, wypalenie zawodowe, stres, nauczyciel akademicki

Art therapy as a method to prevent professional burnout. The study carried out on a group of academic teachers

ABSTRACT
Burnout is a phenomenon experienced by an increasing number of people at turning points in their careers. One of the groups exposed to burnout syndrome are academic teachers.
The aim of this study was to characterize art therapy as a method to prevent burnout.
Creative workshops conducted among academic teachers working at universities were analyzed. It was confirmed that creative activities with elements of art therapy have a positive effect on their emotions. The respondents experienced a sense of competence, self-worth, and unity with the group. Art therapy can become an effective method of burnout prevention.

Keywords: art therapy, art, burnout, stress, academic teacher

Małgorzata Gorzel (1), Anna Kaczorowska (2, 3), Ewelina Ramotowska (2, 4), Radosław Mencfel (5)

1. Akademia Nauk Stosowanych W. Pola w Lublinie
Choiny 2
20-816 Lublin
M: +48 667 512 066
E: seminariumgorzel@wp.pl

2. Centrum Innowacji Badań i Nauki
Tarasowa 4/96, Lublin

3. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950, Lublin

4. VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku
Warszawska 8
15-063 Białystok

5. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1
20-708, Lublin

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2022;11(3):153-160
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2022;11(3):97-104
Sposób cytowania: Gorzel M, Kaczorowska A, Ramotowska E, Mencfel R. Art therapy as a method to prevent professional burnout. The study carried out on a group of academic teachers. Aesth Cosmetol Med. 2022;11(3):97-104. https://doi.org./10.52336/acm.2022.015

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj