Zachowania dietetyczne a przebieg łuszczycy

0
1709

STRESZCZENIE
Łuszczyca jest przewlekłą, zapalną i autoimmunologiczną chorobą, która dotyka około 2% światowej populacji. Patogeneza tego schorzenia jest złożona i mimo wyjaśnionych wielu mechanizmów odpowiedzialnych za rozwój łuszczycy, pozostaje ona cały czas nie do końca wyjaśniona. Publikacje naukowe dostarczają coraz nowszych informacji odnośnie molekularnych mechanizmów łuszczycy oraz powiązań między przebiegiem choroby a nawykami żywieniowymi.
Celem pracy było określenie wpływu nawyków żywieniowych na przebieg łuszczycy oraz przedstawienie związków, które mają potwierdzoną skuteczność w łagodzeniu przebiegu tej choroby.
Liczne doniesienia wskazują, że pewne zaburzenia odżywiania mają wpływ na przebieg choroby. Sugeruje się, że prawidłowo zbilansowana dieta dostarczająca odpowiedniej ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, przeciwutleniaczy, mikro- i makroelementów może wykazywać działanie przeciwzapalne, i nie tylko znacząco zmniejszyć nasilenie zmian łuszczycowych, ale również zwiększyć komfort życia chorego.

Słowa kluczowe: dieta, łuszczyca, suplementacja, witamina D, nienasycone kwasy tłuszczowe

Dietary behavior and the course of psoriasis

ABSTRACT
Psoriasis is a chronic, inflammatory and autoimmune disease that affects approximately 2% of the world’s population. The pathogenesis of this disease is complex, and despite the many mechanisms responsible for the development of psoriasis have been explained, it is still not fully understood. Scientific publications provide more and more recent information on the molecular mechanisms of psoriasis and the relationship between the course of the disease and eating habits.
The aim of the study was to determine the influence of eating habits on the course of psoriasis and to present compounds that have proven effectiveness in alleviating the course of this disease.
Numerous reports indicate that certain eating disorders affect the course of the disease It is suggested that a properly balanced diet, providing the right amount of polyunsaturated fatty acids, antioxidants, micro and macro elements, may have anti-inflammatory effects and not only significantly reduce the severity of psoriasis lesions, but also increase the patient’s comfort of life.

Keywords: diet, psiorasis, supplementation, vitamin D, unsaturated fatty acids

Klaudia Lorbiecka, ORCID: 0000-0002-7516-2886
Soft Skin Dermaclinic
ul. Dąbrowskiego 32a/1U
50-457 Wrocław
M: +48 730 899 791
E: k.lorbiecka@wp.pl

Pełna wersja artykułu: Kosmetologia Estetyczna. 2021;10(1):39-44
Artykuł ukazał się w Aesthetic Cosmetology and Medicine. 2021;10(2):69-74
Sposób cytowania: Lorbiecka K. Zachowania dietetyczne a przebieg łuszczycy. Aesth Cosmetol Med. 2021;10(2):69-74. https://doi.org./10.52336/acm.2021.10.2.05

Inne wydania KE oraz ACM w wersji drukowanej lub cyfrowej dostępne w sklepie KE
Kosmetologię Estetyczną kupisz również w sieci Empik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj