Substancje aktywne pozyskiwane z alg oraz ich zastosowanie w kosmeceutykach

0
3149

Streszczenie
Pod nazwą algi (glony) kryje się ponad 20 tysięcy gatunków organizmów. Wiele z nich jest wyławianych z mórz i innych naturalnych zbiorników wodnych lub hodowanych. Do najszerzej wykorzystywanych spośród nich należą brunatnice, krasnorosty, zielenice i sinice.
Algi zyskały duże znaczenie w rozwoju produkcji kosmeceutyków ze względu na bogactwo zawartych w nich związków bioaktywnych.
W artykule dokonano przeglądu substancji aktywnych pozyskiwanych z alg, przeanalizowano je pod kątem wykorzystania w kosmeceutykach oraz ich wpływu na skórę i organizm. Omówiono naturalne właściwości terapeutyczne mikro- i makroalg, wskazując jednocześnie źródła ich pozyskiwania.

Słowa kluczowe: algi, glony, polisacharydy, barwniki roślinne, lipidy roślinne

 

Active substances derived from algae and their application in cosmeceuticals

Abstract
More than 20,000 species of organisms go by the name of kelp or seaweed. Many of them are acquaired from the seas and other natural water reservoirs or cultured. The most widely used are brown algae, red algae, green algae and cyanobacteria.
Algae have gained great importance in the development of cosmeceuticals production thanks to the wealth of bioactive compounds they contain.
The paper reviews active substances derived from algae, analyzes their application in cosmeceutics and their effect on the skin and body. It discusses the natural therapeutic properties of micro- and macro-algae, also indicating the sources of their acquisition.

Key words: algae, seaweed, polysaccharides, plant pigments, plant lipids

 

Małgorzata Janiczek, Małgorzata Ruprich

Wydział Medyczny
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
ul. Harcerzy
Września 1939 3
40-659 Katowice
M: +48 608 402 585
E: tdj@o2.pl

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 2, 2017, 131

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj