Ocena stanu wiedzy na temat cukrzycy i chorób podologicznych wśród osób zdrowych i chorych

0
2683

Streszczenie
Cukrzyca stanowi jedną z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych. Obok wielonarządowych powikłań, najczęściej obserwowanymi symptomami choroby są zmiany skórne pojawiające się w różnych obszarach ludzkiego ciała, zwłaszcza w obrębie stóp. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy wśród osób chorych i zdrowych na temat zmian skórnych w obrębie stóp, towarzyszących cukrzycy. Zaledwie 13% respondentów wykazało minimalną wiedzę na temat cukrzycy jako choroby metabolicznej.

Słowa kluczowe: cukrzyca, podologia, zmiany skórne w obrębie stóp

 

Assessment of knowledge on diabetes and podogical diseases among healthy and sick people

Abstract
Diabetes is one of the most serious civilization-related diseases. Apart from multiorgan complications resulting from diabetes, there are skin lesions, often observed in various parts of the body, particularly within feet. The aim of the study was to assess the knowledge of healthy and sick people on skin lesions within feet, resulting from diabetes. Barely 13% of the respondents had a minimal knowledge of diabetes as a metabolic disease.

Key words: diabetes, podology, skin lesions within feet

 

Agata Kaźmierczak (1), Dominika Wcisło-Dziadecka (2), Krzysztof Jasik (2)

1. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Badań Strukturalnych Skóry Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Kasztanowa 3
41-200 Sosnowiec
T: +48 32 269 98 35
E: kosmetologia@sum.edu.pl

2. Zakład Badań Strukturalnych Skóry
Katedra Kosmetologii
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Kasztanowa 3
41-200 Sosnowiec
T/F: +48 32 259 15 80-1
E: ddziadecka@interia.pl

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 2, 2017, 141

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj