Najnowsze metody regeneracji skóry z wykorzystaniem pola elektrycznego

0
2175

Streszczenie
Celem artykułu było przedstawienie dwóch najnowszych metod o możliwym zastosowaniu w kosmetologii, bazujących na wytwarzaniu potencjału elektrycznego skóry podobnego do występującego w niej naturalnie. Nieinwazyjne pulsujące pole elektryczne PEF odwracalnie destabilizuje błony komórkowe, zachowując pozostałe składniki tkanek, takie jak macierz zewnątrzkomórkowa ECM (extracellular matrix) w niezmienionym stanie. PEF przyczynia się do proliferacji nabłonka i syntezy włókien kolagenowych, dzięki czemu poprawia kondycję skóry i prowadzi do jej odmładzania. Metoda cytomimiczna (CT) wykorzystuje kompleksy cynkowo-miedziowe służące do wytworzenia pola elektrycznego o wartości zbliżonej do istniejącego w skórze w czasie jej regeneracji. CT działa przeciwzapalnie poprzez hamowanie melanogenezy, a in vitro działa korzystnie na macierz zewnątrzkomórkową, przyspieszając produkcję kolagenu i elastyny. Obie metody są bardzo obiecujące, a uzyskiwane efekty zachęcają do procedur anti-aging bazujących na wykorzystaniu pól elektrycznych.

Słowa kluczowe: nieinwazyjne pulsujące pole elektryczne, PEF, metoda cytomimiczna, regeneracja skóry, zapobieganie starzeniu

 

Novel skin rejuvenation methods using biomimetic electric field

Abstract
The aim of this work is to present two novel methods of possible applications in cosmetology considering creation of the electrical potential corresponding to the natural electrical potential of the skin. Non-invasive pulsed electric fields (PEF) reversibly destabilize cell membranes, while preserving other tissue components, such as the extracellular matrix (ECM). As a result PEF lead to proliferation of the epidermal cells and secretion of new collagen fibers, improving skin function and causing its rejuvenation. Cytomimic method uses topical zinc-copper complexes, which couples zinc and copper to create a biomimetic electric field similar to the electric field of the skin during its regeneration. It demonstrates anti-inflammatory activity, by inhibiting melanogenesis and extracellular matrix improvement in vitro, including enhanced collagen and elastin production. Therefore, these two methods seem to be very promising for future anti-aging formulations based on electric field application.

Key words: non-invasive pulse electric field, PEF, cytomimic method, skin rejuvenation, anti-aging

 

Marta Kamasińska
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
ul. Piotrkowska 278
90-361 Łódź
T: +48 42 683 44 14
E: martajo@tlen.pl

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 2, 2017, 173

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj